6.9 C
Bratislava
streda, 17 apríla, 2024
Reklama
Home Novinky Vyhlásenie k podpisu zmluvy o zámere medzi vládou Slovenskej republiky a automobilkou Jaguar Land Rover

Vyhlásenie k podpisu zmluvy o zámere medzi vládou Slovenskej republiky a automobilkou Jaguar Land Rover

0
Vyhlásenie k podpisu zmluvy o zámere medzi vládou Slovenskej republiky a automobilkou Jaguar Land Rover

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky s potešením prijal dlho očakávanú správu o rozhodnutí automobilky Jaguar Land Rover podpísať s Vládou Slovenskej republiky zmluvu o budúcom zámere vybudovať v nitrianskom regióne nový výrobný závod automobilov.

Je treba poďakovať všetkým zúčastneným za slovenskú stranu, ktorí niekoľko mesiacov spolupracovali s investorom a pripravovali podklady pre konečné rozhodnutie. Musíme si uvedomiť, že táto práca nekončí, naopak začína sa nová etapa prípravy podmienok pre investíciu, na ktorú sa tešíme a veríme, že na jej konci bude Slovensko opäť úspešné a investor spokojný so svojim rozhodnutím.

V prípade úspechu očakávame opätovné výrazné posilnenie pozícií automobilového priemyslu na Slovensku, kedy pri naplnení plánovaných kapacít predpokladáme zvýšenie obratu tvoreného automobilovými výrobami až o tretinu v porovnaní so súčasným stavom. Z pohľadu postavenia Slovenska v európskom a svetovom hospodárskom priestore sa staneme neopomenuteľným hráčom a významným ekonomickom partnerom.

Na naplnenie týchto zámerov a aj v rámci prípravy na príchod firiem dodávateľského priemyslu, je potrebné ešte zdokonaliť systém prípravy a preškoľovania pracovníkov, podporiť mobilitu a flexibilitu pracovnej sily. Aj v súvislosti s projektom automobilky Jaguar Land Rover sa potvrdzuje správnosť cesty, ktorou sa dalo slovenské školstvo v rámci prijatia nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, no zároveň sa ukazuje, že je treba urýchliť kroky vedúce ku transformácii celého školského systému na Slovensku. Našu konkurencieschopnosť je potrebné zvyšovať aj prostredníctvom vyhľadávania, prípravy a rozvoja dodávateľov tak, aby bolo možné skompletizovať celú dodávateľskú sieť.

Slovensko je a ďalej potvrdzuje postavenie priemyselnej krajiny. Preto musíme všetky aktivity podriadiť tomuto smerovaniu. Zväz automobilového priemyslu je pripravený naďalej pôsobiť ako jeden z vedúcich činiteľov pri tvorbe podnikateľského prostredia, rozvoji automobilových výrob a zabezpečovaní udržateľnej konkurencieschopnosti slovenského automobilového priemyslu.

Zdroj: ZAP SR