/
/
/
Virtuálne nové BMW radu 5: Vysoko presná, plne automatizovaná meracia technológie vytvára 3D model nadchádzajúcej generácie.

Virtuálne nové BMW radu 5: Vysoko presná, plne automatizovaná meracia technológie vytvára 3D model nadchádzajúcej generácie.

Reklama

Unikátny koncept s plne automatizovaným meracím stanoviskom oslavuje premiéru v automobilovom priemysle. Získané dáta vytvárajú kompletné virtuálne vozidlo. Chystaná nová generácia BMW radu 5 ťaží z nového procesu.

BMW Group, ako prvý výrobca automobilov, spúšťa vo svojej mníchovskej továrni unikátny koncept plne automatizovaného optického merania. Voľne sa pohybujúce ramená robotov so snímačmi vytvárajú trojrozmerný obraz meraného vozidla a zo získaných dát generujú 3D model s presnosťou menej ako 100 mikrometrov. Táto technológia už v úvodných fázach umožňuje odhaliť len ťažko viditeľné odchýlky.

Meracie stanovisko je umiestnené do fázy medzi vývojom a začiatkom sériovej produkcie. Ide o súčasť stratégie digitalizácie BMW Group zameranej na výrobu a umožňuje dosahovať najvyššie kvalitatívne štandardy vo výrobe prémiových automobilov. Chystaná nová generácia BMW radu 5 Sedan bude prvým vozidlom, ktoré využije prínos tejto technológie.

Eduard Obst, vedúci Oddelenia geometrickej analýzy, meracích technológií a modelovej segmentácie kompletných vozidiel, vysvetľuje: „Sme hrdí na to, že sme s novým meracím stanoviskom vo fázach prípravy výroby dosiahli taký významný míľnik. Jediné meranie nám vytvorí model celého vozidla. Zdĺhavé jednotlivé merania a zbieranie dát už nebudú potrebné. Tým ušetríme čas a zvýšime kvalitu už od začiatku sériovej výroby.”

Rameno robota na koľajniciach umiestnených v pozdĺžnej osi vozidla sa na meracom stanovisku voľne pohybuje a mapuje vozidlo v priestore. Celé stanovisko zaberá relatívne malý priestor a jeho usporiadanie umožňuje využívať dvojicu malých a flexibilných robotov, ktorí pracujú paralelne. V porovnaní s predchádzajúcim procesom pracujúcim s robotom vybaveným jediným senzorom, ktorý meral najskôr jednu a následne druhú stranu vozidla, teraz meranie zaberie polovicu času a trvá len niekoľko dní.

Roboti sú vybavení dvojicou senzorov, ktoré samostatne merajú referenčné body a následne aj jednotlivé povrchy po plochách s rozmermi približne 80 x 80 cm. Výsledkom ich merania je sken celého automobilu. Následná analýza dát odhalí každú odchýlku, takže špecialisti na technickú integráciu vo výrobnej divízii môžu reagovať už v úvodných fázach prípravy výroby.

Trojrozmerné skenovanie automobilov môže byť plne automatizované, takže ho možno vykonávať mimo najvyťaženejších časov, prípadne v noci, a tým naplno využiť ich kapacitu. Výsledky sú k dispozícii skôr a prípadné ďalšie merania sú kratšie, eventuálne úplne odpadajú. Dáta získané meraním a výsledky analýz sa online zdieľajú v celej výrobnej sieti, a sú tak k dispozícii na prípravu v továrňach určených na sériovú výrobu.

Plne automatizované meracie stanovisko má v BMW Group stále významnejšiu úlohu. Táto technológia sa od roku 2015 úspešne používa v mníchovskej továrni BMW Group na výrobu jednotlivých plechových dielov, rovnako ako na inšpekciu výrobných foriem.

BMW Group v súčasnosti rozširuje používanie automatizovaných optických meracích staníc do všetkých svojich výrobných závodov.

Zdroj: BMW Group

Prečítať celý text

Reklama