/
/
/
Hyundai ix35 Fuel Cell

Hyundai ix35 Fuel Cell

Reklama

  • Do roku 2015 má byť vyrobených 1.000 kusov automobilov poháňaných palivovým článkom na vodík
  • Dodávky komunálnym a súkromným flotilovým zákazníkom sa začali 3. júna
  • Víťaz prestížnej ceny FuturAuto 2013 za technickú inováciu

Sériová výroba modelu Hyundai ix35 Fuel Cell sa začala v januári 2013 v závode Ulsan V Kórei, čím sa Hyundai stal prvým automobilovým výrobcom na svete vyrábajúcim automobily poháňané palivovým článkom na vodík. Prvý hotový automobil zišiel z výrobnej linky 26. februára 2013. Hyundai plánuje do roku 2015 vyrobiť 1.000 kusov modelu ix35 Fuel Cell, ktoré budú určené predovšetkým pre verejný sektor a súkromných flotilových zákazníkov. Po roku 2015 Hyundai plánuje sériovú produkciu obmedzenú zatiaľ na maximálne 10.000 kusov – podľa reálneho dopytu. Hyundai už podpísal zmluvy o prenájme automobilov ix35 Fuel Cell komunálnym flotilám v škandinávskych štátoch a 3. júna 2013 dodal prvých 15 automobilov dánskemu hlavnému mestu Kodaň. Okrem toho Hyundai od októbra 2011 v rámci iniciatívy EU Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) poskytuje automobily ix35 Fuel Cell poslancom a funkcionárom Európskej únie v Bruseli na demonštráciu pripravenosti technológie pohonu automobilov palivovým článkom pre uvedenie na trh.

Ocenené vlastnosti

Na autosalóne v Bruseli, Belgicko, získal Hyundai ix35 Fuel Cell v januári 2013 prestížnu cenu FuturAuto ako prvý sériovo vyrábaný automobil poháňaný palivovým článkom na vodík, ktorý neprodukuje nijaké emisie je reálne dostupný. Cena FuturAuto, ktorá sa tohto roku odovzdávala už 12. raz, oceňuje technologické inovácie v automobilovom priemysle a udeľuje ju rešpektovaná porota zložená z novinárov združených v belgickej únii automobilovej tlače UJBA. Z dlhého zoznamu 16 kandidátov porota vybrala päť finalistov, zahŕňajúcich inovácie značiek Hyundai, Bosch, Mazda, Mercedes-Benz a Volvo.

Automobil Hyundai s palivovým článkom tretej generácie

Hyundai ix35 Fuel Cell predstavuje tretiu generáciu automobilu značky Hyundai poháňaného palivovým článkom (FCEV). Od roku 1998 kedy začal výskum a vývoj palivového článku, sa Hyundai prepracoval do pozície lídra v oblasti vývoja technológie pohonu palivovým článkom a v Kórei prevádzkuje najväčšie výskumné a vývojové centrum technológie palivového článku na svete. V roku 2005 mala premiéru druhá generácia automobilu Hyundai poháňaného palivovým článkom – prototypu Tucson FCEV poháňaného palivovým článkom s výkonom 80 kW. V období od roku 2009 do roku 2011 Hyundai vyrobil mimo normálnej sériovej produkcie 100 vozidiel poháňaných palivovým článkom, čím sa pripravil na sériovú výrobu modelu ix35 Fuel Cell. Najnovší člen rodiny automobilov Hyundai poháňaných palivovým článkom – ix35 Fuel Cell –predstavuje vozidlo použiteľné bez obmedzení v každodennej premávke, ktoré si zachováva bezpečnosť, úroveň vybavenia, komfort a jazdné výkony konvenčne poháňaného modelu ix35, no pritom neprodukujúce nijaké škodlivé emisie. Hyundai ix35 Fuel Cell sa vyznačuje výraznými vylepšeniami oproti svojmu predchodcovi, vďaka ktorým má o 50 % predĺžený dojazd a o 15 % nižšiu spotrebu paliva. Hyundai ix35 Fuel Cell poháňa indukčný elektromotor s výkonom 100 kW (v prepočte 136 k), umožňujúci dosiahnuť maximálnu rýchlosť 160 km/h. Elektromotor poháňa predné kolesá cez jednostupňový redukčný prevod. Elektrickú energiu vyrába palivový článok na vodík s výkonom 100 kW v motorovom priestore. Prebytočná elektrická energia nespotrebovaná na pohon elektromotora sa akumuluje v lítiovo-iónovej polymérovej batérii s kapacitou 24 kWh, uloženej pod podlahou kabíny. Akumulátorovú batériu Hyundai vyvinul v spolupráci s koncernom LG Chemical. Vodík pre palivový článok je uskladnený v dvoch tlakových nádržiach pod zadným sedadlom a v podlahe batožinového s celkovou kapacitou 5,64 kg. Toto množstvo paliva umožňuje dojazd 594 km na jednu náplň a systém pohonu spoľahlivo funguje do teploty -20 stupňov Celzia. Palivový článok tzv. rekombináciou priamo premieňa chemickú energiu vodíka na elektrickú energiu pre pohon vozidla. Vnútri článku je anóda a katóda oddelená membránou z polymérového elektrolytu.

http://www.youtube.com/watch?v=lC052otYhA4

Proces vytvárania elektrického napätia sa uskutočňuje v troch fázach:

  • Vodík v plynnom skupenstve prúdi cez anódu, čím sa štiepi na protóny a elektróny.
  • Membrána polymérového elektrolytu prepúšťa iba protóny, elektróny prúdia externým okruhom k elektromotoru.
  • Na katóde elektróny a protóny vodíka reagujú s kyslíkom (zo vzduchu), čím vzniká voda (H2O) ktorá vyteká z palivového článku ako jediný odpadový produkt.

Hyundai ix35 FCEV predstavuje jeden z najvyspelejších automobilov tohto druhu. Ďalším vývojom a znížením výrobných nákladov chce Hyundai dosiahnuť, aby sa mohol začať celosvetovo predávať po roku 2015.

Vodíkové iniciatívy Hyundai

Hyundai sa podieľa na širokom spektre iniciatív a partnerstiev zameraných na propagáciu palivových článkov na vodík ako budúcej alternatívy pohonu pre európske podmienky. Spolu s vládnymi inštitúciami, neziskovými organizáciami a súkromnými spoločnosťami Hyundai poskytuje automobily poháňané palivovým článkom (FCEV) pre praktické testy v premávke na európskom kontinente. V máji 2011 Hyundai podpísal memorandum o porozumení (MOU) s mestom Kodaň, výrobcom palivových článkov H2 Logic a Hydrogen Link – asociáciou zaoberajúcou sa zavádzaním pohonu palivovým článkom v Dánsku.

Cieľom tejto dohody je vybudovanie infraštruktúry na podporu FCEV v Kodani – meste, ktoré si stanovilo cieľ dosiahnuť neutralitu z hľadiska emisie oxidu uhličitého v roku 2025. Na základe dohody Hyundai v roku 2011 poskytol dva exempláre ix35 FCEV pre praktické jazdné testy. Vozidlá budú používať primátori hlavných miest Dánska, Nórska, Švédska a Islandu. V októbri 2011 Hyundai pozval špičkové európske médiá na jazdné testy modelu ix35 FCEV do Kodane, čo predstavuje ďalší významný krok pre dosiahnutie cieľa uviesť FCEV na trh v roku 2015. Po testovacích jazdách v Kodani bol Hyundai ix35 FCEV vybraný ako predvádzacie vozidlo iniciatívy ‘Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking’ (FCH JU), podporovanej Európskou komisiou na propagáciu technológie pohonu palivovým článkom v podmienkach reálnej premávky. V rámci tejto iniciatívy bude okrem iného Hyundai ix35 FCEV k dispozícii na testovacie jazdy pre poslancov Európskeho parlamentu, komisárov, funkcionárov Európskej únie a ďalších bruselských politikov. Tým sa dosiahla výrazné publicita ix35 FCEV a technológie pohonu palivovým článkom na vodík medzi europolitikmi. V januári 2012 Hyundai podpísal memorandum o porozumení s 12 ďalšími účastníkmi z oblasti priemyslu na spustenie programu pomenovaného UKH2Mobility. Nadväzujúc na skúsenosti z iných vodíkových iniciatív v Európe má UKH2Mobility overovať potenciál vodíka ako paliva pre vozidlá s ultra nízkymi emisiami oxidu uhličitého. Výsledky programu, dotovaného sumou 400 miliónov £ (približne 475 miliónov €) poskytnutou vládou Veľkej Británie, budú ďalším krokom k zavádzaniu vodíka ako prakticky využiteľného paliva na pohon automobilov vo Veľkej Británii.  Štúdia, publikovaná UKH2Mobility vo februári 2013 predpovedá, že za predpokladu investícií do potrebnej infraštruktúry by na cestách Veľkej Británie mohlo v roku 2030 jazdiť vyše 1,5 milióna automobilov poháňaných palivovým článkom na vodík. Vízia a stratégia značky Hyundai bola ocenená jej zaradením do skupiny najekologickejších značiek sveta ‘Top Global Green Brands of 2012’ v reporte Interbrand’s 50 Global Green Brands. Hyundai sa umiestnil na 17. mieste rebríčka ako jeden z najvyššie hodnotených automobilových výrobcov. Agentúra Interbrand osobitne zdôraznila rolu značky Hyundai ako lídra v oblasti technológií pohonu automobilov bez emisií vďaka pokroku dosiahnutému pri vývoji palivového článku. Dosiahnutými výsledkami technického vývoja, ako aj účasťou na rozličných programoch a iniciatívach Hyundai demonštruje svoj príspevok k zavádzaniu automobilov poháňaných palivovým článkom na vodík ako environmentálne priaznivej alternatívy pre riešenie potrieb mobility budúcnosti.

Zdroj: Hyundai

Fotogaléria

Prečítať celý text

Reklama