/
/
/
Mercedesy prinášajú technológiu Car-to-X pre bezpečnejšiu jazdu

Mercedesy prinášajú technológiu Car-to-X pre bezpečnejšiu jazdu

Reklama

  • Mercedes-Benz ako prvý výrobca automobilov ešte tento rok zavedie technológiu Car-to-X do sériových vozidiel
  • Zvýšenie bezpečnosti a komfortu: vďaka technológii Car-to-X sa zákazníci značky Mercedes-Benz dozvedia o nebezpečných miestach skôr
  • Modulárny prístup: dodatočná montáž technológie Car-to-X je možná do mnohých modelov Mercedes-Benz

Mercedes-Benz v rámci svojej stratégie Intelligent Drive ešte tento rok prinesie na cesty technológiu Car-to-X a umožní tak výmenu informácií medzi vozidlami navzájom a medzi vozidlom a dopravnou infraštruktúrou. Použitím technológie Car-to-X sa informácie o potenciálnych nebezpečenstvách v cestnej premávke zavčasu odovzdajú vodičom, takže tí sa na ne budú môcť pripraviť a kritické situácie tak vôbec nemusia vzniknúť.

Prof. Dr. Thomas Weber, člen predstavenstva Daimler AG zodpovedný za výskum koncernu a vývoj divízie Mercedes-Benz Cars:

Zavedením technológie Car-to-X opäť dokazujeme svoju rolu priekopníka bezpečnosti a ukazujeme, že dôsledne pracujeme na tom, aby sme inovácie výhodné tak pre našich zákazníkov ako aj ostatných účastníkov premávky priniesli na cesty.

Technológia Car-to-X rozširuje horizont telematiky

Technológia Car-to-X výrazne rozširuje doterajšiu senzoriku vozidla, ako napríklad radarové alebo kamerové systémy. Umožňuje vidieť za roh alebo cez prekážky a prispieva k odstráneniu slepej škvrny doterajšej senzoriky. Veľký potenciál technológie spočíva v rozšírení horizontu telematiky.

Vývojom komunikácie Car-to-X dospela do sériovej výroby základná technológia, ktorá v budúcnosti umožní novú generáciu asistenčných systémov vodiča,

pokračuje Prof. Dr. Weber

Vďaka inteligentnej fúzii najrozličnejších údajov zo snímačov dostávame veľmi presný obraz širšieho okolia vozidla – čo nám pomáha aj pri vývoji našich funkcií autonómnej jazdy.

Okrem zvýšenia bezpečnosti a komfortu dokáže technológia Car-to-X prispieť k efektívnejšej mobilite takým spôsobom, že presné informácie o dopravnej situácii systému komunikácie Car-to-X možno využiť napríklad na zlepšenie toku premávky zmenou riadenia dopravných semaforov.

Štart technológie Car-to-X ešte v tomto roku

Značka Mercedes-Benz prinesie technológiu Car-to-X na cesty ešte v roku 2013. V prvom kroku sa na to využíva Drive Kit Plus, ktorý v kombinácii so smartfónom a aplikáciou Digital DriveStyle z vývoja Mercedes-Benz spraví z vozidla vysielač a prijímač informácií súčasne.  Daimler využíva toto riešenie pomocou mobilného telefónu, pretože sľubuje rýchle rozšírenie technológie budúcnosti a umožňuje najrýchlejšie možné sprístupnenie bezpečnostného potenciálu technológie Car-to-X. Daimler sa však podieľa aj na ďalšom vylepšení technológie Car-to-X a dokáže rozšíriť svoje systémy v zmysle hybridného riešenia aj smerom k takzvanej ad-hoc komunikácii medzi vozidlami.  Ako funguje technológia Car-to-X vo vozidle? Ak v okolí vozidla existujú výstražné správy napríklad o prítomnosti zásahového vozidla so zvukovým a svetelným znamením alebo vozidla poruchovej služby, vodič je na to zavčasu upozornený a nebezpečné miesto je označené na mape. Takto má možnosť prispôsobiť spôsob svojej jazdy a rýchlosť tak, aby nebezpečná situácia vôbec nevznikla. Technológia Car-to-X môže vodiča zavčasu upozorniť aj na vodičov jazdiacich v protismere alebo nebezpečné poveternostné podmienky. Každé vozidlo, ktoré je vybavené technológiou Car-to-X, dokáže okrem príjmu správ o nebezpečenstve aj poslať upozornenie na nebezpečenstvo iným účastníkom premávky a prispieť tak k zvýšeniu bezpečnosti v cestnej premávke. Mnohé z týchto nebezpečenstiev dokážu osobné autá Mercedes-Benz rozpoznať automaticky, vďaka komplexnej integrácii systému Car-to-X do palubných systémov, bez toho, aby bol potrebný zásah vodiča. Na oznámenie nebezpečenstva, ktoré nemožno alebo zatiaľ nemožno zistiť automaticky, bola vytvorená efektívna možnosť manuálneho oznámenia. Stlačením tlačidla možno oznámiť serveru Mercedes (Mercedes-Cloud) osobu alebo zviera na vozovke, vodiča jazdiaceho v protismere alebo spadnutý náklad. Ten potom vyšle výstražnú správu všetkým vozidlám vybaveným technológiou Car-to-X v blízkosti nebezpečného miesta. Pri vývoji systému sa prirodzene dbalo na to, aby sa pozornosť vodiča čo najmenej odpútavala od dopravného diania. Technológia Car-to-X pracuje na pozadí a presne informuje vodiča o situáciách ohrozujúcich bezpečnosť. To funguje veľmi spoľahlivo aj preto, lebo technológia Car-to-X šíri iba skutočne aktuálne informácie o reálne existujúcich nebezpečenstvách. Technológia Car-to-X sa tak stáva súčasťou stratégie Mercedes-Benz Intelligent Drive a poskytuje ďalšie informácie pre fúziu údajov zo snímačov. Modulárne riešenie zabezpečí rýchle zavedenie na trh a umožňuje dodatočnú montáž technológie do mnohých vozidiel Mercedes-Benz Pretože technológia Car-to-X dokáže prispieť k tomu, aby bola cestná premávka celkovo bezpečnejšia, Mercedes-Benz ako priekopník bezpečnosti to považuje za mimoriadne dôležité, dostať túto technológiu rýchlo a podľa možnosti celoplošne na cesty.  Vďaka integrácii technológie Car-to-X do Drive Kit Plus a aplikácii Digital DriveStyle pre smartfóny vytvoril Mercedes-Benz predpoklady na to, aby z technológie Car-to-X ťažilo čo najviac zákazníkov Mercedes-Benz. Pretože Drive Kit Plus možno objednať pre nové vozidlá, rovnako ho však možno namontovať aj do existujúcich vozidiel. Technológia Car-to-X je takto nezávislá od uvedenia nového modelu na trh a od konca roka bude plošne ponúkaná zákazníkom takmer vo všetkých vozidlách Mercedes-Benz. Mercedes-Benz prirodzene pracuje na plnej integrácii technológie Car-to-X do budúcich modelov, aby vodičom a ostatným účastníkom premávky umožnil ďalšie zvýšenie bezpečnosti komfortu. Okrem vybavenia celej palety vlastných modelov technológiou Car-to-X má spoločnosť úzke vzťahy s ďalšími organizáciami. Pretože úžitok systémov Car-to-X rastie s každým ďalším účastníkom, spoločnosť sa snaží dosiahnuť výmenu údajov, napríklad o oznámených nebezpečných miestach, s inými výrobcami automobilov. Bolo by veľmi žiaduce, keby zabezpečovacie signalizačné prívesy na diaľniciach alebo zásahové vozidlá polície a záchranných služieb boli podľa možnosti rýchlo a plošne vybavené technológiou Car-to-X.

Priekopník komunikácie Car-to-X

Daimler zavčasu spoznal veľký potenciál komunikácie Car-to-X a už desaťročia je hybnou silou výskumu a vývoja tejto technológie. Spoločnosť iniciovala výskumné projekty na vytvorenie potrebnej technologickej základne a podieľala sa, resp. podieľa sa na celom svete na významných projektoch komunikácie Car-to-X. Daimler ako zakladajúci člen konzorcia Car 2 Car Communication aktívne pracuje na zavedení európskeho štandardného systému komunikácie Car-to-X. Daimler svojou úlohou projektového vedúceho v nemeckej a európskej praktickej skúške na overenie komunikácie Car-to-X ma aj patronát nad prípravou uvádzania systémov Car-to-X na trh.

Zdroj: Mercedes-Benz

Prečítať celý text

Reklama