/
/
/
Nissan spustil solárnu farmu, ktorá bude zásobovať energiou výrobu vozidiel v Spojenom kráľovstve

Nissan spustil solárnu farmu, ktorá bude zásobovať energiou výrobu vozidiel v Spojenom kráľovstve

Reklama

  • Spoločnosť Nissan posunula svoju víziu Inteligentnej mobility o veľký krok vpred. Svoj britský závod, kde sa vyrábajú elektromobily Nissan LEAF, začala totiž napájať aj energiou zo solárnej farmy
  • Farma má 19 000 solárnych panelov, ktoré spolu s 10 veternými elektrárňami dodajú energiu potrebnú na výrobu viac než 31 000 vozidiel ročne, a znížia tak emisie CO2 o 3 000 ton
  • Sunderlandský závod oslávi v roku 2016 svoje 30. výročie

Spoločnosť Nissan spustila novú solárnu farmu. Farma je súčasťou najväčšieho európskeho výrobného závodu spoločnosti a predstavuje najnovší míľnik na ceste značky Nissan za Inteligentnou mobilitou.

Nová farma je už v plnej prevádzke, má výkon 4,75 MW a tvorí ju 19 000 fotovoltaických panelov. Súčasťou závodu spoločnosti Nissan v Sunderlande sa stala v rámci snahy automobilky o dosiahnutie dvojitého cieľa v podobe nulových emisií a nulového počtu smrteľných nehôd.

Solárna farma bola vybudovaná hneď vedľa 10 veterných elektrární. Tie už európske stredisko v Sunderlande, kde spoločnosť Nissan vyrába elektromobily LEAF a ich batérie, čistou energiou zásobujú.

Colin Lawther, senior viceprezident spoločnosti Nissan v Európe pre výrobu, nákup a riadenie dodávateľského reťazca, k tomu uviedol: „Obnoviteľná energia je pre víziu Inteligentnej mobility Nissan základným prvkom.“

„V Európe sme vyrobili už 50 000 vozidiel Nissan LEAF a k dispozícii je už i nový model LEAF s dojazdom 250 km, čo je najviac vo svojom segmente. Pre náš sunderlandský závod vyrába energiu už 10 veterných elektrární. Pripojením novej solárnej farmy sa darí ďalej znižovať vplyv celého životného cyklu vozidiel na životné prostredie.“

Spoločnosť Nissan začala s integráciou obnoviteľných zdrojov v sunderlandskej továrni v roku 2005, keď boli osadené prvé veterné elektrárne. Týchto 10 veterných elektrární disponuje výkonom 6,6 MW, čo so 4,75 MW, ktorými prispieva solárna farma, zaručuje sunderlandskému závodu „obnoviteľný“ výkon celkovo 11,35 MW. To zodpovedá 7 % energetickej potreby závodu a stačí to na výrobu 31 374 vozidiel.

Solárnu farmu navrhla a vybudovala partnerská spoločnosť European Energy Photovoltaics. Nachádza sa vnútri skúšobného okruhu sunderlandského závodu a energia, ktorú vyrobí, je určená výhradne na spotrebu spoločnosťou Nissan.

Farma prichádza v čase, keď spoločnosť Nissan oslavuje 30. výročie začiatku výroby v Spojenom kráľovstve. Zo sunderlandského závodu sa za ten čas stal vôbec najväčší výrobný závod, v ktorom sa kedy v Británii automobily vyrábali. Pracuje tu 40 000 ľudí, ktorí majú na starosti návrh, konštrukciu a výrobu vozidiel, distribúciu náhradných dielov, odbyt, marketing, sieť predajcov a dodávateľský reťazec.

Víziou Inteligentnej mobility si spoločnosť Nissan kladie za cieľ dosiahnuť nulové emisie a nulový počet smrteľných nehôd. Táto vízia slúži ako inšpirácia pre portfólio výrobkov i technológií a určuje štýl rozhodovania o tom, ako majú byť automobily poháňané, ovládané a aké bude ich miesto vo fungovaní spoločnosti.

Nedávno avizované prelomové iniciatívy, ktoré sa týkajú elektromobilov a technológie batérií novej generácie, zahŕňajú tieto oblasti:

  • Batérie novej generácie pre elektromobily zamýšľané pre britskú továreň na výrobu batérií.
  • Rozsiahly pilotný projekt systému vehicle-to-grid v Spojenom kráľovstve v spolupráci s poskytovateľom energie, spoločnosťou Enel. Elektromobily Nissan v rámci projektu fungujú ako efektívny a flexibilný zdroj energie pre verejnú sieť. Skúška 100 dobíjacích jednotiek typu vozidlo–sieť, ktorá prebehne neskôr v tomto roku v Spojenom kráľovstve. Systém majiteľom elektromobilov Nissan umožní vracať nadbytočnú energiu z batérie ich vozidla späť do verejnej siete, a poskytovať tak cenovo výhodný, udržateľný a spoľahlivý zdroj energie. Zákazníkom systém umožní zarobiť si alebo ušetriť peniaze.
  • Revolučný nový systém ukladania energie pre domácnosti s označením xStorage, vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Eaton, globálnym lídrom v oblasti riadenia spotreby energie. Okrem toho, že tento systém dáva „druhý život“ batériám elektromobilov Nissan, poskytne zákazníkom aj plne integrované riešenie na ukladanie energie, ktoré im vráti plnú kontrolu nad riadením spotreby energie a jej distribúciou.
  • Potvrdenie, že spoločnosť Nissan do konca roka 2017 začlení do svojich hlavných európskych pobočiek technológiu V2G a tiež riešenie na ukladanie energie.

Zdroj: Nissan

Prečítať celý text

Reklama