6.9 C
Bratislava
nedeľa, 2 apríla, 2023
Reklama

Kia Motors podporuje tvorbu komunitných školiacich centier automechanikov v Etiópii a Keni

Odporúčame

  • Kia využíva priekopnícke postupy pre výstavbu svojho „Green Light Project“ tréningového strediska automechanikov v Addis Abebe a Nairobi
  • Iniciatíva Green Light Project bude trénovať stovky miestnych obyvateľov každý rok – a pomôže tisícom ďalších
  • Globálny program spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Kia Motors sa usiluje o zlepšenie mobility a sebestačnosti Afriky
  • Plán na expanziu Green light Project do ďalších krajín v blízkej budúcnosti

Spoločnosť Kia Motors Corporation nedávno otvorila dve priekopnícke zariadenia – nové komunitné výcvikové strediská pre automechanikov v Etiópii (ceremoniál sa konal 27. mája) a Keni (ceremoniál sa bude konať 31. mája). Zriadenie nových centier je súčasťou programu globálnej spoločenskej zodpovednosti (CSR) spoločnosti Kia Motors „Green Light Project“.

„Green Light Project“ je globálny program sociálnej mobility, ktorý automobilka odštartovala v roku 2012 a ktorým sa usiluje o zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a zamestnaniu v znevýhodnených komunitách Afriky. Cieľom programu je posilniť miestne komunity a zlepšiť ich mobilitu a sebestačnosť a umožniť im prekonávať prekážky.

Výstavba dvoch nových výcvikových stredísk by mala byť dokončená v prvej polovici roka 2017. Centrá, ktoré sa nachádzajú v okrese Lideta etiópskeho hlavného mesta Addis Abeba a v Dandora, na predmestí Nairobi, hlavného mesta Kene, budú spoločne prevádzkovať renomované svetové mimovládne organizácie – World Vision pre centrum v Etiópii a Good Neighbors v stredisku v Keni. World Vision, založená počas kórejskej vojny (1950), je humanitárna organizácia, aktuálne pracuje asi so 100 miliónmi ľudí v 1 000 krajinách po celom svete. Good Neighbors je medzinárodná nezisková humanitárna organizácia, ktorej cieľom je vzdelávanie detí, rozvoj spoločnosti a projekty na pomoc v núdzi v 30 krajinách po celom svete.

Oba projekty sú podporované investíciou štyri milióny amerických dolárov od spoločnosti Kia Motors a Korea International Cooperation Agency (KOICA).
Keď budú centrá v roku 2017 naplno pracovať, každé z centier bude zamestnávať obyvateľov z miestnych komunít a prijme približne 100 mladých stážistov každý rok. Centrá umožnia stážistom, aby získali národnú kvalifikáciu vo svojich krajinách, a tiež sa začlenili do nového programu stáže v prevádzke distribútora v Keni a Etiópii.

Od svojho zavedenia pomáha Green Light Project zvýšiť počet mechanikov, čím zvyšuje úroveň zamestnanosti. Kia Motors odhaduje, že každé stredisko bude mať pozitívny vplyv na životy viac ako 2 000 miestnych občanov. V budúcnosti Kia plánuje podporovať vznik miestnych servisov priliehajúcich ku každému zo stredísk a vytvorenie ďalších pracovných miest a príležitostí v Lideta a Dandora. Kia Motors a KOICA by chceli dosiahnuť,  aby sa obe prevádzky stali sebestačnými podnikmi.

Chang-Muk Choi, vedúci CSR Management  teamu Kia Motors Corporation, pri tejto príležitosti uviedol: „Green Light Project“ bol koncipovaný tak, aby zlepšil životy tých, ktorí majú ťažký prístup k liekom a zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a zamestnaniu. Náš program má za cieľ poskytnúť miestnym obciam prostriedky a infraštruktúru, ktoré pomáhajú dosiahnuť nezávislosť a umožnia vybudovať lepší život.“

„Tým, že podporujeme zriaďovanie nových tréningových stredísk v Etiópii a Keni, dúfame, že naštartujeme rozvoj úspešných, komunitami ovládaných podnikov, ktoré môžu mať skutočne pozitívny miestny vplyv. Tieto nové strediská budú pomáhať zmierniť miestny problém nezamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi, pričom poskytnú hodnotné služby ľuďom, ktorí sa na svoje vozidlá musia absolútne spoľahnúť pri ich dennodennej práci. “

Od roku 2012 spoločnosť Kia Motors podporila množstvo komunít a iniciatív v Afrike – prostredníctvom Green Light Projectu umožnila ľahší prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a zamestnaniu. Green Light Project v Tanzánii, Malawi a Mozambiku, ako aj Keni a Etiópii doteraz viedol k úspešnému založeniu piatich škôl a zdravotného strediska s mobilnou klinikou. Aktivity Green Light Project aktuálne možno nájsť v Afrike už v 8 mestách.

Na zabezpečenie vzdelávania, prevádzku zdravotných a vzdelávacích zariadení poskytla spoločnosť Kia Motors aj 20 podporných vozidiel, ktoré slúžia miestnym potrebám – ako sú školské autobusy, mobilné servisy, pojazdné knižnice a mobilné kliniky. Spoločnosť podporuje miestnych občanov aj prostredníctvom výroby školských uniforiem, zriaďovaním mikropôžičiek, programom dodávky poľnohospodárskych hnojív a poskytovaním servisných vozidiel.

Kia Motors plánuje v blízkej budúcnosti rozšíriť Green Light Project aj do ďalších krajín a regiónov prostredníctvom spolupráce svojej globálnej siete.

Zdroj: Kia Motors

Reklama