/
/
/
Využitie sily púštneho slnka: BMW Group využíva hliník vyrábaný pomocou solárnej energie.

Využitie sily púštneho slnka: BMW Group využíva hliník vyrábaný pomocou solárnej energie.

Reklama

BMW Group začíná s okamžitou platností využívat hliník vyrobený s použitím elektřiny pocházející ze sluneční energie. To představuje důležitý milník na cestě k cíli společnosti snížit emise CO2 v její dodavatelské síti do roku 2030 o 20 %. Jelikož je výroba hliníku vysoce energeticky náročná, nabízí využití zelené energie, jako je právě elektřina vyrobená ze slunečního záření, značný potenciál pro snižování emisí CO2. To je důvod, proč BMW Group také plánuje dlouhodobě zpracovávat právě hliník vyrobený zelenou energií, čímž v příštích deseti letech sníží produkci emisí CO2 o přibližně 2,5 milionu tun. To odpovídá zhruba třem procentům cílů snížení CO2, které BMW Group stanovila pro svou dodavatelskou síť.

„Usilujeme o to, abychom udávali směr v oblasti udržitelnosti a současně v této oblasti systematicky dosahovali našich cílů. Více než 50 % našich cílů na snížení CO2 pro dodavatelskou síť budeme schopni splnit pouze tím, že budeme používat zelenou energii. Využívání solární elektřiny k výrobě hliníku je významným krokem tímto směrem,“ uvedl Dr. Andreas Wendt, člen představenstva BMW AG odpovědný za nákup a dodavatelskou síť.

Hliník vyrobený pomocí solární energie se zpracovává ve slévárně lehkých kovů v továrně BMW Group v Landshutu a používá se na výrobu karosářských dílů i komponentů hnacích ústrojí, a to včetně těch elektrifikovaných. Dodávky 43 000 tun hliníku vyrobeného s využitím energie slunce mají hodnotu třímístného kontraktu v milionech eur a pokryjí téměř polovinu roční spotřeby slévárny lehkých kovů v Landshutu.

Používání zelené energie je klíčem pro snižování emisí CO2
Trend směrem k elektrické mobilitě znamená, že mnohem větší procento emisí CO2 během celého životního cyklu vozidla nyní pochází z výroby a dodavatelské sítě. V elektrifikovaném vozidle jsou emise CO2 ve fázi používání mnohem nižší než v konvenčních vozech, výroba bateriových článků a hliníku je ale velmi energeticky náročná. Bez nových přístupů a opatření by se emise CO2 na vozidlo v dodavatelském řetězci BMW Group do roku 2030 zvýšily o více než třetinu. Společnost chce tento trend nejen zastavit, ale dokonce jej zvrátit. V roce 2030 má v plánu snížit emise CO2 na jeden vůz ve srovnání s rokem 2019 o 20 %.

BMW Group se proto již dohodla s dodavateli svých současných bateriových článků páté generace, že k jejich výrobě budou využívat pouze zelenou energii.

BMW Group nyní činí další logický krok k používání hliníku vyráběného s využitím zelené energie. S nástupem elektromobility bude hliník zásluhou své nízké hmotnosti, která umožní částečně kompenzovat velkou hmotnost baterií v elektrifikovaných vozidlech, stále důležitější. Výroba hliníku je však extrémně energeticky náročná. Samotná výroba elektřiny potřebná k výrobě primárního hliníku, tedy hliníku získaného přímo z minerálů na bázi oxidu hlinitého, je sama o sobě zodpovědná za přibližně 60 % emisí skleníkových plynů globálního hliníkového průmyslu. Využívání solární elektřiny je tedy účinným způsobem, jak snížit emise CO2 související s tavením hliníku.

Solární park v poušti dodává zelenou energii pro výrobu hliníku
BMW Group již má dlouhodobý dodavatelský vztah pro dodávky primárního hliníku s Emirates Global Aluminium (EGA). EGA se nyní stala první společností na světě, která pro komerční výrobu hliníku využívá také solární elektřinu. Právě s jejím přispěním vyrobený hliník bude zpočátku dodávat výhradně pro potřeby BMW Group. EGA získává elektřinu použitou na výrobu hliníku určeného pro BMW Group ze solárního parku Mohammed Bin Rashid Al Maktoum v poušti u Dubaje, který se má v budoucnu stát největším solárním parkem na světě. Provozuje jej Dubajský úřad pro elektřinu a vodu, který vyrábí třetími stranami certifikovanou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Současně tak zajišťuje trasovatelné a transparentní dodávky elektřiny společnosti EGA.

Abdulnasser Bin Kalban, generální ředitel společnosti EGA, uvedl: „Jsme potěšeni, že BMW Group je naším prvním zákazníkem pro nízkouhlíkový hliník CelestiAL od společnosti EGA. Hliník je lehký, pevný a nekonečně recyklovatelný. Proto hraje tak důležitou roli v rozvoji udržitelnější společnosti a současně i v moderním stylu života. Důležité je ale také, jak udržitelně se hliník vyrábí. Solární hliník je krok správným směrem – využívá přírodní, velmi bohatý zdroj energie v našem pouštním prostředí k výrobě kovu, který je životně důležitý pro budoucnost naší planety.“

Wendt dodává: „V EGA jsme našli silného partnera, který si stejně jako my váží udržitelného rozvoje. Je pro nás zvláštní poctou, že jsme prvním zákazníkem, který odebírá hliník vyrobený pomocí solární elektřiny. Hliník hraje důležitou roli v elektromobilitě a používání udržitelně vyrobeného hliníku je pro naši společnost nesmírně důležité.“

Inovativní výrobní procesy: slévárna lehkých kovů v BMW Group továrně v Landshutu
Slévárna lehkých kovů je největší výrobní jednotkou v továrně BMW Group Landshut a jediným evropským výrobním závodem společnosti na odlévání lehkých kovů. V loňském roce vyrobilo více než 1600 zaměstnanců slévárny lehkých kovů v této továrně celkem 2,9 milionu odlitků. Rozsah výroby zahrnuje součásti motoru, jako jsou hlavy válců a bloky motorů, komponenty pro elektrické hnací ústrojí a velké konstrukční díly pro karoserie vozidel.

Slévárna lehkých kovů je jednou z nejmodernějších sléváren na světě. Její inovativní a udržitelné výrobní procesy získaly řadu ocenění. Ve slévárně lehkých kovů se k výrobě dílů kromě jiných používá technika odlévání do pískových forem. Pro výrobu těchto forem se používají anorganická pojiva, díky nimž je tento odlévací proces takřka bezemisní. Pro standardní výrobu odlitků se používá pět různých metod odlévání. Nejvhodnější metoda je vybrána v závislosti na tvaru dílu, technologických požadavcích a objemu výroby.

Certifikace iniciativou Aluminium Stewardship Initiative (ASI)
Slévárna lehkých kovů v továrně BMW Group Landshut byla již v prosinci 2019 certifikována pro udržitelné využívání hliníku. Splňuje standardy iniciativy Aluminium Stewardship Initiative (ASI), mezinárodní neziskové organizace podporované environmentálními a průmyslovými asociacemi, nevládními organizacemi, výrobci hliníku a zpracovatelskými společnostmi. ASI si klade za cíl maximalizovat příspěvek hliníku k udržitelné společnosti a definuje kritéria udržitelnosti pro environmentálně a sociálně odpovědný hodnotový řetězec hliníku. Prostřednictvím této iniciativy, po auditu provedeném nezávislou třetí stranou, BMW Group obdržela potvrzení, že její slévárna lehkých kovů zachází s hliníkem uvědoměle a odpovědně.

Odpovědné používání přírodních zdrojů
Kromě využívání zelené energie k výrobě hliníku podniká BMW Group také další kroky k zajištění dodávek základních surovin. BMW Group si například dala za cíl do roku 2030 významně zvýšit procento recyklovaných základních surovin, tzv. druhotných materiálů, a v ekonomickém koloběhu je opakovaně využívat. Použití sekundárního materiálu podstatně snižuje emise CO2 ve srovnání s primárními materiály a také šetří přírodní zdroje. BMW Group současně s tím zavádí jako nové kritérium pro zadání zakázek pro svůj dodavatelský řetězec uhlíkovou stopu. Toto kritérium společnost již začala implementovat v roce 2020 do výběrových řízení vypsaných pro dodávky produkující při jejich vzniku největší uhlíkovou stopu.

Tento přístup již přináší výsledky u modelu BMW iX (kombinovaná spotřeba energie: <21 kWh/100 km ve zkušebním cyklu WLTP*; kombinované emise CO2: 0 g/km). Při výrobě bateriových článků se používá zelená energie vyrobená z obnovitelných zdrojů, což ve spojení se zvýšeným využitím recyklovaných materiálů snižuje emise CO2 v dodavatelském řetězci BMW iX o 17 % ve srovnání se stejným vozem vyráběným bez těchto opatření.

Cílem BMW Group je mít do roku 2030 na silnicích více než sedm milionů elektrifikovaných vozidel, z nichž dvě třetiny by měly mít čistě elektrický pohon. Z tohoto důvodu nákupní divize BMW Group Purchasing spolupracuje s dodavateli nejen na zajištění toho, aby byl dodavatelský řetězec schopen účinně řídit růst objemů, ale také aby implementoval požadavky udržitelného rozvoje. Tímto způsobem BMW Group Purchasing zásadním způsobem přispívá k transformaci společnosti směrem k elektrické mobilitě.

O společnosti Emirates Global Aluminium (EGA)
EGA je největším světovým výrobcem „prémiového hliníku“ a byla první společností se sídlem na Středním východě, která se připojila k iniciativě Aluminium Stewardship Initiative. EGA dodává společnosti BMW Group primární hliník od roku 2013. Je komplexní výrobce hliníku, jehož činnost sahá od těžby bauxitu po rafinerie a elektrolýzu až po výrobu litého primárního hliníku. V roce 2019 společnost EGA prodala 2,6 milionu tun litých kovů. EGA je jediným výrobcem hliníku ve Spojených arabských emirátech, které jsou pátým největším producentem tohoto kovu na světě.

S více než 400 zákazníky ve více než 50 zemích je EGA jedním z největších světových dodavatelů slévárenských slitin pro automobilový průmysl. Společnost EGA je certifikována podle IATF 16949: 2016, nejnovějšího globálního standardu zavedeného automobilovým průmyslem, jehož cílem je zajistit ještě přísnější řízení kvality v globálním automobilovém dodavatelském řetězci.

Zdroj: BMW

Prečítať celý text

Reklama