/
/
/
Volkswagen Golf R Touch: premiéra na CES 2015 v Las Vegas

Volkswagen Golf R Touch: premiéra na CES 2015 v Las Vegas

Reklama

  • Ovládanie gestami je kľúčom k budúcnosti

Wolfsburg / Las Vegas, január 2015 – Budúcnosť patrí dôsledne zosieťovanému a intuitívne ovládateľnému automobilu. Na základe tejto premisy Volkswagen predstavil na Consumer Electronics Show in Las Vegas (CES / 6. – 9. januára) štúdiu Golf R Touch –  celosvetovo prvý kompaktný model, ktorého funkcie sa ovládajú gestami ruky.

Volkswagen predstavil v Las Vegas automobil s ovládacími prvkami zajtrajška. Výkonnosť počítačov, brilantnosť dnešných monitorov a nedostižne presná gestikulácia ľudí pri tom splývajú do ovládacieho rozhrania novej generácie. V koncepčnej štúdii Golf R Touch predstavuje Volkswagen po prvý raz systém infotainmentu, ktorý ako dôslednú evolúciu aktuálnej filozofie intuitívneho ovládania zahŕňa aj ovládanie gestami. Stačí pohnúť rukou v priestore pred displejom infotainmentu a už sa človek a stroj spoja do interaktívnej jednotky. Volkswagen tým rozširuje ovládanie dotykového monitora o tretiu dimenziu.

Päť najdôležitejších faktov o štúdii Golf R Touch:

1. Systém infotainmentu s novým ovládaním gestami prinesie revolúciu do ovládania
v každom segmente vozidiel.
2. Golf R Touch má ovládanie prakticky bez akýchkoľvek spínačov.
3. Active Info Display umožňuje individualizované prístroje
4. Monitor s haptickou spätnou väzbou (na ovládanie klimatizácie, mediatéky a funkcií vozidla)
je bezpečnejší a komfortnejší.
5. Ovládanie, svetlo, grafika a zvuk sa dajú vodičom konfigurovať na kompletne
personalizovaný kokpit.

Filozofia ovládania Volkswagen

Intuitívne ovládanie. Volkswagen od nepamäti preferuje jasne štruktúrované ovládacie prvky a informácie, ktoré prirodzene prezentujú svoju funkciu. To isté platí aj pre ovládacie rozhranie budúcnosti. Už koncom minulého storočia bolo isté, že hustota informácií v automobile bude exponenciálne rásť. Na tomto základe musela byť vyvinutá celostná stratégia ovládania, ktorá

ani v budúcnosti nebude preťažovať vodiča. A čo viac: Ovládacie systémy zajtrajška by mali umožniť, aby mediatéky, fakty, správy a komunikácia v automobile poskytovali väčšie potešenie ako v minulosti. Ovládanie vysoko komplexných systémov infotainmentu a ich menu preto musí byť jasne štruktúrované, ľahko pochopiteľné a pri tom musí pôsobiť extrémne hodnotne. Na dosiahnutie tohto cieľa Volkswagen spojil interdisciplinárnych dizajnérov, špecialistov na ergonómiu a odborníkov na elektroniku. Spolu vyvinuli systém s priamou interakciou. Aj preto Volkswagen už roky favorizuje dotykový monitor; nepriame ovládacie prvky v automobile značky Volkswagen nemožno nájsť. Preto značka už je vzorom v rámci branže. A zostane to tak aj v budúcnosti, ako Volkswagen dokázal štúdiou Golf R Touch na CES 2015 v Las Vegas.

Ovládanie bez spínačov. Vývojový tím štúdie Golf R Touch mal za cieľ vyvinúť koncepciu interiéru a infotainmentu, ktorá spĺňa protichodné požiadavky: Napriek permanentne pribúdajúcej komplexnosti a množstvu funkcií mala táto koncepcia menej rozptyľovať pozornosť vodiča, pri tom by mala byť maximálne personalizovateľná a intuitívne ovládateľná. Tak vzniklo vozidlo, ktoré má takmer všetky ovládacie prvky realizované prostredníctvom dotykových monitorov a dotykových polí – kokpit takmer bez fyzických ovládacích prvkov.

CES 2015
Volkswagen Golf R Touch

Golf R Touch je vybavený troma monitormi: 12,8-palcovým (32,5 cm) dotykovým monitorom systému infotainmentu (rozlíšenie: 2.560 x 1.700 pixlov), pod ním umiestneným ovládacím centrom (Control Center) s uhlopriečkou 8,0 palca (20,3 cm) s haptickou spätnou väzbou na ovládanie funkcií vozidla, klimatizácie a mediatéky (rozlíšenie: 800 x 480 pixlov) a digitálnym združeným prístrojom Active Info Display s uhlopriečkou 12,3 palca (31,2 cm) a rozlíšením 1.920 x 720 pixlov.

Technickou lahôdkou modelu Golf R Touch sú nové ovládacie prvky. Napríklad strešný modul: Po priblížení ruky sa zobrazí symbol. Po dotyku povrchu sa súčasne na dotykovom monitore systému infotainmentu s uhlopriečkou 12,8 palca (32,5 cm) zobrazí zodpovedajúce menu s rozličnými nastaveniami ako napríklad „Otvorenie/zatvorenie strešného okna“. Pri tom sa dôležité funkcie strechy vtedy dajú ovládať priamo pred ovládacím prvkom gestami. „Zotretím“ smerom k čelnému sklu sa strešné okno zatvorí, opačným pohybom ruky sa otvorí. Rovnako inteligentne funguje aj nastavovanie sedadiel: Len čo vodič alebo spolujazdec spustí ruku veľa sedadla, senzor priblíženia ovládania sedadiel to zaregistruje. Na veľkom dotykovom monitore sa súčasne zobrazia informácie a pokyny k ovládaniu; samozrejme je možné aj úplne ovládanie elektricky nastaviteľných sedadiel prostredníctvom dotykového monitora.

Systém infotainmentu – dotykový monitor s ovládaním gestami

Ovládanie okrem aj dotykovou lištou. Do ovládania dotykového monitora s uhlopriečkou 12,8 palca (32,5 cm) v stredovej konzole je integrované ovládanie gestami. Volkswagen nazýva technológiu predstavenú v Las Vegas „Gesture Control“. Systém využíva senzoriku priblíženia s vysokým rozlíšením. Jednoduchý senzor priblíženia sa už teraz používa v dokonalejších systémoch infotainmentu modelu Golf a ďalších modelov Volkswagen. V štúdii Golf R Touch dotyková lišta (Touchslider) pod monitorom systému infotainmentu nahrádza klasické otočné ovládacie prvky. Dotyková vodiaca lišta pre prst je doplnená senzorom priblíženia a osvetlením diódami LED. Intuitívnym pohybom prsta po lište sa dá napríklad nastaviť hlasitosť audiosystému. Pri tom systém rozoznáva počet použitých prstov. Jedným prstom sa nastavuje hlasitosť audiosystému, dvoma prstami hlasitosť navigácie a troma prstami hlasitosť telefónu. Okrem toho sa prostredníctvom lišty nastavujú aj farebné schémy náladového osvetlenia interiéru a zvuk systému infotaimentu – tónové korekcie a stereováha v priečnej (balance) a pozdĺžnej osi (fader).

Vzhľad a dojem dotykového monitora. Viac ako kedykoľvek predtým sa monitor systému infotainmentu stáva centrálou kokpitu. Čistá integrácia monitora do prístrojového panelu pôsobí extrémne hodnotne. K vzhľadu high-end prispieva skutočnosť, že na prístrojovom paneli nie sú takmer nijaké fyzické tlačidlá. Aj preto pôsobí stredová konzola nápadne čisto a prehľadne. Vďaka senzorike priblíženia monitor zobrazuje prehľadnú informačnú obrazovku a intuitívnu ovládaciu obrazovku s ovládacími prvkami optimálnej veľkosti. Hustotu informácií pri tom inteligentne reguluje senzorika priblíženia; inovatívne ovládanie gestami bleskurýchle aktivuje ďalšie úrovne menu.

Ovládanie dotykového monitora gestami. Ovládanie gestami v priestore je možné vďaka kamere 3D v strešnom module. Ovládanie je pri tom neobyčajne jednoduché. Menu ovládania gestami vodič aktivuje roztiahnutými prstami. Tým sa zabraňuje aby niekto neúmyselným pohybom aktivoval nejakú funkciu. Ovládacie prvky sa volia pohybom ukazováka vo vzduchu, zvolená funkcia sa takisto potvrdzuje virtuálnym stlačením ukazovákom. Zatvorením ruky sa ovládanie gestami opäť ukončí.

Personalizácia dotykového monitora. Samotný monitor sa dá personalizovať v širokom rozsahu. Rovnako ako na smartfónoch a tabletoch sa dajú integrovať obrázky alebo grafiky ako pozadie, rozličné okná s obsahmi ako „Počasie“ alebo „Mediatéka“ (tiež graficky individualizované) sa dajú usporiadať na obrazovke. Dotykom sa dajú jednotlivé okná posúvať alebo sa dá meniť ich veľkosť. Ak je napríklad na pozadí aktívna mapa navigácie, automaticky sa prispôsobí novému layoutu. Takisto sa dá zobraziť vlastný automobil v 3D (vnútri alebo vonku, otvorený alebo zatvorený, so zapnutými alebo vypnutými svetlami, s otvorenými alebo zatvorenými oknami) a dotykom alebo gestami sa dá otáčať. Pri tom menu poskytuje informácie k aktuálnemu statusu vozidla a v prípade potreby vysvetľujúce animácie.

Personalizované náladové osvetlenie. V neposlednom rade sa dá aj dominantná farba osvetlenia monitora – takzvaná dekoračná farba HMI – a analogicky náladové osvetlenie interiéru prispôsobiť prostredníctvom dotykovej lišty Touchslider. V tejto farebnej inscenácii je zahrnuté aj odomknutie / štartovanie („Start up“) a vypnutie / zamknutie („Shut down“) štúdie Golf R Touch: Pri odomknutí sa interiér prebudí k životu kompletným osvetlením kokpitu a náladovým osvetlením; pri vypnutí sa rozlúči prechodom do pohotovostného režimu (Stand-by). Náladové osvetlenie má farebnú hĺbku 24 Bitov, čo umožňuje zobraziť 16,7 milióna farebných odtieňov.

Volkswagen Golf R Touch
Volkswagen Golf R Touch

Prístroje – Active Info Display

Individualizovateľné prístroje. Analogicky k dotykovému monitoru systému infotainmentu sa aj základná obrazovka digitálneho združeného prístroja Active Info Display s uhlopriečkou  12,3 palca (31,2 cm) dá individuálne prispôsobiť, pretože všetky prístroje a zobrazenia sa generujú digitálne. Vývojoví pracovníci tu interne rozlišujú medzi „malou scénou“ a „veľkou scénou“. Tzv. „malá scéna“ obsahuje – podľa konfigurácie – vľavo klasický kruhový otáčkomer (s indikátorom zaradeného prevodového stupňa v strede a teplotou motora dole) a vpravo kruhový rýchlomer (s digitálnym indikátorom v strede a palivomerom dole) a medzi nimi multifunkčný displej so všetkými mysliteľnými menu ako napríklad dopravné informácie alebo pokyny pre navigáciu. Pod nimi je vždy fixne umiestnené celkové a denné počítadlo kilometrov a hodiny. Pri „veľkej scéne“ multifunkčný displej zobrazuje napríklad mapu navigačného systému. Vľavo sa namiesto otáčkomera zobrazujú napríklad upozornenia k premávke alebo informácie palubného počítača (ako spotreba paliva a teplota motora). Vpravo sa namiesto rýchlomera zobrazuje napríklad obal albumu (spolu s interpretom a názvom skladby) z mediatéky, ako aj dátum a vonkajšia teplota. V tomto prípade je fixne vľavo dole indikátor zaradeného prevodového stupňa a vpravo dole rýchlomer a palivomer.

Stredová konzola – Control Center

Zvlášť inovatívne. Pod hlavným monitorom s uhlopriečkou 12,8 palca (32,5 cm) je umiestnené ovládacie centrum (Control Center) s uhlopriečkou 8,0 palca (20,3 cm) na ovládacie funkcií klimatizácie, mediatéky a vozidla. Kým na ovládanie funkcií vozidla a klimatizácie sa všeobecne používajú fyzické ovládacie prvky, v prípade Control Center sú to takzvané dotykové polia (Touchfields). Vďaka špeciálnej aktorike poskytujú haptickú spätnú väzbu.  Absolútnou inováciou je, že prechod na monitore z jedného dotykového poľa na druhé sa pri tom dá skutočne vnímať hmatom. Pomocou špeciálnej senzoriky Control Center dokonca meria silu, ktorá naň pôsobí pri ovládaní. Tým sa dajú funkcie rovnako ako pri mechanických tlačidlách aktivovať cez presne definovaný tlakový bod. Tieto malé detaily ukazujú, aká vyzretá je celková koncepcia: ak dotykové monitory v automobile značky Volkswagen ležia mimo periférneho zorného poľa vodiča, dajú sa ovládacie prvky nahmatať. To môže výrazne  znížiť odpútanie pozornosti vodiča.

Zdroj: Volkswagen
Prečítať celý text

Reklama