/
/
/
Technické opatrenia pre dotknuté vznetové motory EA 189 boli predstavené Spolkovému úradu pre cestnú dopravu

Technické opatrenia pre dotknuté vznetové motory EA 189 boli predstavené Spolkovému úradu pre cestnú dopravu

Reklama

  • Ďalší krok k riešeniu problematiky NOx v Európe
  • Minimálne hardvérové opatrenia pri motoroch 1.6 TDI
  • Motorom 2.0 TDI stačí aktualizácia softvéru
  • Cieľ: nezvýšiť spotrebu ani neovplyniť výkon dotknutých vozidiel

Spracovanie a riešenie problematiky vznetových motorov napreduje. Koncern Volkswagen predstavil Spolkovému úradu pre cestnú dopravu (Kraftfahrt-Bundesamt – KBA) konkrétne technické riešenia pre dotknuté motory EA 189 s objemom 1,6 a 2,0 litra. Tým sú pripravené nápravné opatrenia pre väčšinu dotknutých vozidiel. Pri spracovaní stáli v popredí riešenia pre zákazníkov. Po realizácii technických opatrení budú vozidlá spĺňať príslušné platné emisné normy. Finálne technické riešenie pre motor 1.2 TDI bude čoskoro predložené KBA a pravdepodobne bude zahŕňať aktualizáciu softvéru.

Koncern Volkswagen predložil KBA vypracované technické riešenia pre dotknuté vznetové motory EA 189. Tieto opatrenia boli po intenzívnom preskúmaní zo strany KBA potvrdené. Tým je u väčšiny postihnutých motorov jasný postup na odstránenie nedostatkov.

  • Pri motore EA 189 s objemom 1,6 litra bude priamo pred merač množstva nasávaného vzduchu upevnený takzvaný usmerňovač prúdenia. Je to vložka so sieťovou mriežkou, ktorá ustáli zvírený prúd vzduchu pred meračom množstva nasávaného vzduchu a tým výrazne zvýši presnosť merania. Merač množstva nasávaného vzduchu zisťuje aktuálne množstvo vzduchu prúdiace do nasávacieho traktu, ktoré je veľmi dôležitým parametrom pre optimálne spaľovanie zmesi. Okrem toho bude tomuto motoru ešte poskytnutá aktualizáciu softvéru. Realizácia týchto technických opatrení v autorizovanom servise si vyžiada pravdepodobne menej ako jednu hodinu práce.
  • Agregátu s objemom 2,0 litra bude poskytnutá aktualizácia softvéru. Čistý pracovný čas pre toto opatrenie bude približne pol hodiny.

Vďaka pokroku vo vývoji motorov a zlepšenej simulácii prúdenia v komplexnej nasávacej sústave bolo možné v kombinácii s primeranou optimalizáciou softvéru realizovať relatívne jednoduché opatrenie, priaznivé pre zákazníkov.

Cieľom pri vývoji technických opatrení zostáva dodržať príslušné emisné limity bez negatívneho ovplyvnenia výkonu motora, spotreby paliva a jazdných výkonov. Pretože však najprv musia byť otestované všetky modelové verzie, nie je v súčasnosti možné stanoviť konečný termín dosiahnutia týchto cieľov.

Na základe týchto technických opatrení, akceptovaných KBA sa momentálne pre dotknuté trhy štátov EU28 vypracúvajú potrebné servisné koncepcie. Cieľom je, aby od januára 2016 boli prvé vozidlá v rámci zvolávacej akcie uvedené do požadovaného technického stavu. Podľa aktuálnych odhadov sa všetky opatrenia v rámci zvolávacej akcie pre všetky dotknuté verzie motorov budú realizovať počas celého kalendárneho roka 2016.

Volkswagen AG sa bude usilovať potrebnú časovú náročnosť, súvisiacu s realizáciou technických opatrení, skrátiť pre všetkých zákazníkov na najkratšiu možnú mieru. Nadviaže kontakt s každým zákazníkom a v rámci realizácie technických opatrení sa bude usilovať zohľadniť individuálne požiadavky zákazníka, aby sa eliminovali eventuálne nevýhody pre zákazníkov, napr. možné obmedzenia mobility.

Všetci zákazníci koncernových značiek VW AG patriacich pod importéra pre slovenský trh – spoločnosť Porsche Slovakia (importér pre značky Volkswagen Osobné vozidlá, AUDI, SEAT a Volkswagen Úžitkové vozidlá), majú už od začiatku októbra možnosť preveriť si zadaním identifikačného čísla vozidla VIN (Vehicle Identification Number), či je ich vozidlo dotknuté.

Slovenskí zákazníci nájdu overenie VIN čísla na nižšie uvedených webových stránkach.

Pre Volkswagen Osobné a Úžitkové vozidlá:
http://info.volkswagen.com/sk/sk/home?tab=check-own-car

Pre AUDI: http://www.audi.sk/servis_a_prislusenstvo/zvolavacia_akcia/skontrolujte_si_vase_vin_cislo_karoserie/

Pre SEAT:
http://www.seat.sk/o-znacke/informacia-o-naftovych-motoroch/skontrolujte-svoje-vozidlo

S týmito definovanými opatreniami sú teraz pre väčšinu dotknutých modelov koncernu Volkswagen s motorom EA 189 v Európe známe technické riešenia. Koncom tohto mesiaca budú prezentované KBA zodpovedajúce riešenia aj pre trojvalcový vznetový motor s objemom 1,2 litra.

Okrem toho sa koncern Volkswagen AG výslovne do 31. decembra 2016 vzdáva práva vzniesť námietku premlčania nárokov na náhradu škody alebo nárokov zo zodpovednosti za vady vzniknutých v súvislosti so softvérom použitým v motoroch typu EA 189, pokiaľ tieto nároky už nie sú teraz premlčané. Preto zákazníkom z čakania na realizáciu servisných opatrení nevzniknú nijaké znevýhodnenia.

Chceme Vás uistiť, že bezpečnosť dotknutých vozidiel nie je v nijakom prípade dotknutá a preto sa môžu používať v cestnej premávke bez obmedzení.

Zdroj: Volkswagen

Prečítať celý text

Reklama