/
/
/
Spoločnosti Nissan a Enel prinášajú unikátny projekt vehicle-to-grid v Spojenom kráľovstve

Spoločnosti Nissan a Enel prinášajú unikátny projekt vehicle-to-grid v Spojenom kráľovstve

Reklama

  • Prvý pilotný projekt vehicel-to-grid (V2G) v Spojenom kráľovstve
  • Elektrické vozidlá Nissan sa stávajú mobilnými zdrojmi energie pre sieť
  • Pilotný projekt zahŕňa 100 jednotiek systému V2G
  • Majitelia elektrických vozidiel Nissan môžu profitovať z predaja energie uloženej vo svojich vozidlách do siete

10. mája 2016 Londýn (Spojené kráľovstvo) – Spoločnosť Nissan a nadnárodná energetická spoločnosť Enel dnes potvrdili plány na spustenie rozsiahleho pilotného projektu systému vozidiel v sieti (vehicle-to-grid – V2G). V Spojenom kráľovstve ide o vôbec prvý počin tohto druhu. Vďaka inštalácii a pripojeniu 100 jednotiek V2G do verejnej elektrickej siete Spojeného kráľovstva umožní tento pilotný projekt súkromným a fleetovým vlastníkom vozidiel Nissan LEAF a elektrických dodávok         e-NV200 predávať uloženú energiu z batérií vozidiel späť do elektrickej siete. Toto oznámenie nasleduje po podpísaní dohody o spolupráci medzi spoločnosťami Nissan a Enel V2G v Paríži 2015 počas 21. konferencie OSN o zmene klímy (COP21) a následného čtartu spolupráce inštaláciou 40 zariadení V2G v Dánsku.

Toto oznámenie predznamenáva začiatok vzrušujúcej éry správy energie v Spojenom kráľovstve. Úplne zmení spôsob, akým je sieť napájaná energiou. Táto špičková technológia V2G prinesie po svojom širokom zavedení takisto zásadný obrat pre majiteľov elektromobilov v Spojenom kráľovstve, keďže sa má stať aj alternatívnym zdrojom príjmov.

Paul Willcox, predseda predstavenstva spoločnosti Nissan Europe, povedal: „Tento významný pilotný projekt v Spojenom kráľovstve predstavuje významný krok v pred v oblasti riadenia energie z obnoviteľných zdrojov, čo pomáha formovať budúcnosť hospodárstva, miest a spoločnosti. Inteligentné riadenie spotreby energie je jednou z najväčších výziev, ktorej čelia všetky národy do budúcnosti a práve preto, má tento pilotný projekt zásadný význam pre posúdenie vykonateľnosti koncepcie využívania rozmanitých zdrojov energie na napájanie elektrickej siete. Elektromobily Nissan vidíme ako mobilné „zásobárne energie“ budúcnosti, ktoré prinesú sebestačnú energetickú infraštruktúru, ktorá pomôže vyriešiť problémy s kapacitou v budúcnosti.“

„Toto je prvý krát, kedy bolo niečo takéto uskutočnené v Spojenom kráľovstve a umožnením zákazníkom predávať elektrickú energiu späť do siete, im poskytujeme finančný stimul, aby si mohli zvoliť udržateľnú cestu.“    

Toto úsilie je súčasťou záväzku spoločností Enel a Nissan podporovať celý ekosystém elektromobilu idúci ďaleko nad rámec vozidla samotného a poskytujúci nové služby energetickému priemyslu. Okrem toho, počet elektrických vozidiel na cestách po celej Európe sa bude neustále zvyšovať a preto je veľmi dôležité uvedenie technológie V2G, aby sa zabezpečil zvýšený dopyt po elektrickej energii.

„Sme nadšení zo začatia tohto projektu vo Veľkej Británii,“ povedal Ernesto Ciorra, riaditeľ oddelenia inovácií a udržateľnosti spoločnosti Enel. „Inštalácia našej inovatívnej technológie obojsmerného využitia elektrickej energie podporí integráciu neprogramovateľných obnoviteľných zdrojov energie prúdiacich do siete a pomôže rozšíriť elektrickú mobilitu naprieč krajinou, čím bude prosperovať energetický sektor aj životné prostredie a zároveň to bude mať pozitívny dopad na peňaženky vlastníkov elektromobilov. Skutočnosť, že Nissan si zvolil technológiu Enelu na pilotný projekt vo Veľkej Británii je dokonalou ukážkou toho, aký veľký potenciál má systém V2G, aby zmenil nielen dopravu, ale aj spôsob akým distribúcia elektrickej energie funguje dnes.“

Odhady hospodárstva ukazujú, že do roku 2050 by mohlo byť dvakrát toľko automobilov na cestách, ako je dnes – neuveriteľných 2,4 miliardy. Realizovať a spravovať takýto rast, ktorý by bol udržateľný pre svet, vyžaduje veľmi rozumné myslenie.

Nissan, ako priekopník elektrických vozidiel, a Enel, celosvetový líder v oblasti technológie inteligentných sietí a pokročilých meraní energie, hľadali spôsob využitia elektrických vozidiel mimo tradičnej mobility. Elektrické vozidlá Nissan budú používané  na viac ako len dostať sa z miesta A do miesta B. Zmenia sa na čisté mobilné jednotky energie, ktorých nevyužitá energia môže byť poslaná späť do siete, aby napájala domovy, kancelárie, školy či nemocnice.

Steve Holliday, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti National Grid, povedal:„V National Grid sa neustále pozeráme do budúcnosti, aby sme zaistili dostatočnú kapacitu pre národný dopyt po energii – je našou úlohou naďalej potvrdzovať úlohu národnej prenosovej sústavy. Rýchly nástup elektrických vozidiel je pozitívny, ale zároveň môže byť náročný, pokiaľ nebudeme plánovať dopredu. Jeden z našich budúcich energetických scenárov naznačuje, že by mohlo byť až 700.000 elektromobilov v roku 2020, ktoré by vyžadovali ďalších 500 MW energie. To je dôvod, prečo podporujeme inovatívne technológie a priekopnícke projekty ako je tento, ktoré majú potenciál spraviť skutočný rozdiel k spôsobu, akým riadime dopyt a ponuku energie.“

Ak by sa všetkých súčasných 18 000 elektromobilov Nissan v Spojenom kráľovstve pripojilo do energetickej siete, mohli by generovať energiu zodpovedajúcu elektrárni s výkonom 180 MW. Ak by v budúcnosti došlo k takému veľkému rozšíreniu, že by všetky vozidlá na britských cestách boli na elektrický pohon, technológia vehicle-to-grid by dokázala vytvoriť virtuálnu elektráreň s výkonom až 370 GW. Takáto energetická kapacita by dokázala zásobovať elektrinou tri štáty veľkosti Spojeného kráľovstva, Nemecka a Francúzska.

Technológia V2G umožňuje elektromobily v plnom rozsahu integrovať do elektrickej siete a prispeje k zlepšeniu schopnosti siete využívať obnoviteľné zdroje energie. Zabezpečí tak ešte širšiu integráciu obnoviteľných zdrojov energie a prispeje k ich vyššej dostupnosti. Infraštruktúra dobíjacích staníc systému V2G dáva súkromným majiteľom elektromobilov a firmám s veľkými vozovými parkmi elektromobilov príležitosť vytvoriť mobilné zásobárne energie tým, že svoje vozidlá integrujú do elektrickej siete. Systém dovoľuje majiteľom elektromobilov Nissan pripojiť sa k sieti a nabíjať, keď je nízky dopyt a lacnejšie tarify. Následne je možné energiu uskladnenú v batérii vozidla využívať v domácnosti a v zamestnaní, keď sú tarify vyššie, prípadne aj dodávať energiu späť do siete a generovať vlastníkovi elektromobilu ďalší príjem.

Zdroj: Nissan

Prečítať celý text

Reklama