/
/
/
Škandinávsky cloudový projekt zdieľania informácií o stave cestnej siete sa stáva realitou

Škandinávsky cloudový projekt zdieľania informácií o stave cestnej siete sa stáva realitou

Reklama

  • Spoločnosť Volvo Cars odovzdala do užívania 1000 testovacích vozidiel

Spoločnosť Volvo Cars, švédska správa dopravy a nórska správa verejných ciest spolupracujú na projekte, v ktorom budú môcť vozidlá navzájom zdieľať informácie o podmienkach, ktoré súvisia s priľnavosťou na ceste (napríklad úseky pokryté ľadom).

Informácie budú zdieľať prostredníctvom cloudovej siete – revolučný prístup k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Flotila testovacích vozidiel sa teraz rozširuje z asi 50 vozidiel na 1000. Projekt sa tak rýchlo posúva k svojmu cieľu, ktorým je sprístupnenie technológie zákazníkom v priebehu niekoľkých rokov.

„Čím viac informácií dokážeme zdieľať na ceste, tým menej situácií nás prekvapí. A práve počas jazdy sa chcete vyhnúť prekvapeniam,“ povedal Erik Israelsson, vedúci kooperačného projektu ITS (inteligentné dopravné systémy) v spoločnosti Volvo Cars.

Car2Car communication
Car2Car communication

„Preto sme vyvinuli systém výstrahy pred klzkou vozovkou, ktorý upozorňuje vodičov na zľadovatené úseky ciest a zároveň prispieva k efektívnejšej zimnej údržbe ciest. Taktiež sme pridali upozornenie na aktiváciu výstražných svetiel, ktorá upozorní vodiča v prípade, ak iné vozidlo v príslušnej oblasti aktivovalo výstražné svetlá. Vďaka týmto prvým dvom funkciám sme vytvorili skvelú platformu pre vývoj ďalších bezpečnostných prvkov. Sme len na začiatku,“ pokračuje Erik Israelsson.

Takmer ukončený projekt

Výskumný projekt sa blíži k uvedeniu do reálnej prevádzky: technológia je pripravená a začína sa fáza testovania a overovania. V tejto fáze spoločnosť Volvo Cars 20-násobne rozšíri flotilu testovacích vozidiel a aj testovaciu oblasť, ktorej súčasťou budú dve veľké škandinávske mestá: Göteborg a Oslo. Tieto opatrenia spoločne zabezpečia ucelenejší obraz o funkcii systému v reálnych zimných podmienkach.

Dokonalejšia údržba zimných ciest

Systém výstrahy pred klzkou vozovkou odosiela informácie o zľadovatených úsekoch aj správcom ciest, čím dopĺňa informácie z existujúcich meracích staníc pozdĺž ciest. Vďaka týmto údajom môže správa údržby ciest a ich zmluvné strany lepšie plánovať a vykonávať zimnú údržbu komunikácií a rýchlo reagovať na meniace sa podmienky. Nórska správa verejných ciest okrem toho vykoná nezávislé posúdenie systému, na základe ktorého určí ďalšie využitie údajov na uľahčenie zimnej údržby komunikácií v budúcnosti. 

Ambiciózna stratégia konektivity

Spoločnosť Volvo Cars strategicky investuje a vytvára partnerstvá s cieľom vytvoriť cloudové riešenia. Medzi prvé bezpečnostné cloudové prvky od spoločnosti Volvo patrí systém upozornenia na aktivované výstražné svetlá a systém výstrahy pred klzkou vozovkou. V rámci svojho cieľa ponúknuť zákazníkom zážitok z plne pripojenej jazdy sa spoločnosť zameriava aj na vývoj sofistikovanej komunikácie prostredníctvom mobilnej siete.

„V budúcnosti sa zvýši objem dôležitých informácií, ktoré sa prenášajú medzi vozidlami navzájom aj medzi vozidlami a infraštruktúrou,“ povedal Erik Israelsson. „V tejto oblasti existuje značný potenciál, vrátane bezpečnejšej, plynulejšej premávky a pohodlnejšej jazdy,“ dodal.

„Takto sa priblížime k našej bezpečnostnej vízii, aby od roku 2020 nikto nezahynul ani sa vážne nezranil v novom vozidle značky Volvo. Toto je ďalší spôsob, ktorým zlepšujeme zážitok z jazdy v zmysle filozofie „Designed around you“ (Navrhnuté okolo vás),“ uzatvoril Erik Israelsson.

Zdroj: Volvo

 

Prečítať celý text

Reklama