6.9 C
Bratislava
sobota, 19 júna, 2021
-- Reklama --

Obec Most pri Bratislave sa dočkala obchvatu

Odporúčame

Dopravou preťažená obec Most pri Bratislave sa po mesiacoch stavebných prác dočkala pozitívnej zmeny. Pre motoristickú verejnosť sa dnes otvára s časovým predstihom obchvat obce, ktorý je súčasťou nultého obchvatu hlavného mesta a odkloní časť dopravy prechádzajúcej obcou. Výstavbu zabezpečuje konzorcium D4R7 Construction okolo španielskej spoločnosti Cintra. Štát za vybudovanie preložky II/572 bude platiť koncesionárovi platbu až po otvorení nadväzujúcich úsekov D4 smerom na Jarovce a Raču.

Most pri Bratislave patrí medzi obce s najvyššími dopravnými intenzitami v blízkosti hlavného mesta. Teší ma preto, že obchvat sprístupňujeme obyvateľom tejto spádovej oblasti skôr, ako sme plánovali a zjednoduší dochádzanie ľudom za prácou a do škôl a odkloní časť dopravy cez obec Most pri Bratislave. Cestovanie pre motoristov tak bude pohodlnejšie a rýchlejšie, “ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Takmer 5 kilometrov dlhý obchvat Mosta pri Bratislave (preložky cesty II/572) bude po dokončení celého projektu napojený na diaľnicu D4 mimoúrovňovou križovatkou Podunajské Biskupice. Preložka bola realizovaná v polovičnom profile s výhľadom jej rozšírenia v prípade potreby na štvorpruh. Začiatok preložky II/572 je na existujúcej ceste II/572 približne 600 m od východného okraja obytnej zástavby Vrakune, prechádza cez poľnohospodársky využívané územie medzi cestou II/572 a železničnou traťou Bratislava – Dunajská Streda, križuje cestu III/03659 a bude napojená na diaľnicu D4. Ďalej preložka pokračuje južne od obce Most pri Bratislave a končí napojením na existujúcu cestu II/572 úrovňovou križovatkou.

Realizácia tejto časti PPP projektu D4/R7 zabezpečí odklon tranzitnej dopravy mimo intravilán obce Most pri Bratislave, kde sa očakáva zníženie dopravného zaťaženia, čo bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie a zníženie hluku a exhalátov v obci. Prepojenie preložky II/572 s diaľnicou D4 v budúcnosti tiež umožní prerozdelenie časti dopravy z cesty II/572 na diaľnicu D4.

Zdroj: MIN DOP

- Reklama -
- Reklama -