/
/
/
Obec Most pri Bratislave sa dočkala obchvatu

Obec Most pri Bratislave sa dočkala obchvatu

Reklama

Dopravou preťažená obec Most pri Bratislave sa po mesiacoch stavebných prác dočkala pozitívnej zmeny. Pre motoristickú verejnosť sa dnes otvára s časovým predstihom obchvat obce, ktorý je súčasťou nultého obchvatu hlavného mesta a odkloní časť dopravy prechádzajúcej obcou. Výstavbu zabezpečuje konzorcium D4R7 Construction okolo španielskej spoločnosti Cintra. Štát za vybudovanie preložky II/572 bude platiť koncesionárovi platbu až po otvorení nadväzujúcich úsekov D4 smerom na Jarovce a Raču.

Most pri Bratislave patrí medzi obce s najvyššími dopravnými intenzitami v blízkosti hlavného mesta. Teší ma preto, že obchvat sprístupňujeme obyvateľom tejto spádovej oblasti skôr, ako sme plánovali a zjednoduší dochádzanie ľudom za prácou a do škôl a odkloní časť dopravy cez obec Most pri Bratislave. Cestovanie pre motoristov tak bude pohodlnejšie a rýchlejšie, “ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Takmer 5 kilometrov dlhý obchvat Mosta pri Bratislave (preložky cesty II/572) bude po dokončení celého projektu napojený na diaľnicu D4 mimoúrovňovou križovatkou Podunajské Biskupice. Preložka bola realizovaná v polovičnom profile s výhľadom jej rozšírenia v prípade potreby na štvorpruh. Začiatok preložky II/572 je na existujúcej ceste II/572 približne 600 m od východného okraja obytnej zástavby Vrakune, prechádza cez poľnohospodársky využívané územie medzi cestou II/572 a železničnou traťou Bratislava – Dunajská Streda, križuje cestu III/03659 a bude napojená na diaľnicu D4. Ďalej preložka pokračuje južne od obce Most pri Bratislave a končí napojením na existujúcu cestu II/572 úrovňovou križovatkou.

Realizácia tejto časti PPP projektu D4/R7 zabezpečí odklon tranzitnej dopravy mimo intravilán obce Most pri Bratislave, kde sa očakáva zníženie dopravného zaťaženia, čo bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie a zníženie hluku a exhalátov v obci. Prepojenie preložky II/572 s diaľnicou D4 v budúcnosti tiež umožní prerozdelenie časti dopravy z cesty II/572 na diaľnicu D4.

Zdroj: MIN DOP

Prečítať celý text

Reklama