/
/
/
Nové autonómne koncepčné vozidlo Volvo 360c

Nové autonómne koncepčné vozidlo Volvo 360c

Reklama

Nové poňatie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a budúcnosti miest.

Kde by ste bývali, keby ste mohli každý pracovný deň dochádzať do práce v autonómne riadenom, plne funkčnom mobilnom kancelárskom priestore s pripojením k internetu? Čo ak by sa tieto služby poskytovali prostredníctvom predplatného na želanie? Alebo čo ak by ich poskytoval len jeden zamestnávateľ a iný nie – pre ktorú spoločnosť by ste pracovali?

Toto je len letmý pohľad na jeden z nespočetného množstva scenárov a otázok, ktoré vyvoláva nové koncepčné vozidlo od spoločnosti Volvo Cars pod názvom Volvo 360c. Výrobca ho dnes predstavil v rámci svojej vízie budúcnosti cestovania – ktorá bude autonómna, elektrická, pripojená a bezpečná – a ktorá môže umožniť spoločnosti Volvo Cars vstúpiť na nové rastové trhy.

Prostredie konceptu odráža potenciál zmeny základnej štruktúry toho, ako ľudia žijú, a to tým, že premieňa neproduktívny alebo nudný čas strávený cestovaním na užitočné a príjemné minúty či hodiny na cestách.

„Koncept 360c skúma to, čo je možné, keď odstránime človeka ako vodiča a využijeme novonadobudnutú slobodu v oblasti dizajnu a získaného času. Je to len náhľad na to, ako technológia autonómneho riadenia zmení náš doterajší svet. Možnosti sú ohromné,“ uviedol hlavný viceprezident spoločnosti Volvo Cars pre podnikovú stratégiu Mårten Levenstam.

Plne autonómne a elektrifikované cestovanie ponúka množstvo bezpečnostných aj ekologických výhod, ako je napríklad menšie znečistenie a menej dopravných zápch, a s tým súvisiace výhody v oblasti zdravia a životného štýlu pre ľudí žijúcich v mestách. Otvára tiež možnosti väčšej slobody v obytných štvrtiach, menšieho tlaku na ceny nehnuteľností a dostupnejšieho vlastníctva domov.

„Ľudia budú menej závislí od blízkosti miest – a to je len jeden z príkladov toho, aký vplyv bude mať odstránenie záťaže neproduktívneho času stráveného cestovaním,“vysvetľuje Levenstam. „Pojazdná kancelária 360c umožní ľuďom žiť vo väčšej vzdialenosti od zaľudnených miest a využívať svoj čas príjemnejšie a zároveň efektívnejšie.“

Model 360c vychádza z plne autonómneho elektrického vozidla riadeného človekom. Prináša novú koncepciu toho, ako ľudia cestujú, ako sa stretávajú s priateľmi, rodinou a známymi a ako dokážu pre seba znovuzískať čas strávený na cestách.

Koncept predstavuje štyri potenciálne využitia autonómne riadených vozidiel: prostredie na spánok, mobilnú kanceláriu, obývačku a priestor pre zábavu. Predstavuje tak atraktívnu možnosť cestovania, ktorá by mohla byť konkurenciou poskytovateľom leteckej, autobusovej a železničnej dopravy, no s konkurenčnými výhodami z hľadiska komfortu, pohodlia a súkromia.

S modelom 360c spoločnosť Volvo Cars zároveň skúma možnosti rozšírenia svojho obchodného modelu nad rámec tradičného výrobcu automobilov. Spoločnosť očakáva vysoký záujem zákazníkov z rôznych priemyselných odvetví.

Jedným z príkladov uvedeného je potenciál modelu 360c byť lukratívnou konkurenciou letov na krátke vzdialenosti, čo je multimiliardový priemysel pozostávajúci z leteckých spoločností, výrobcov lietadiel a ďalších poskytovateľov služieb. Prostredie na spánok v modeli 360c umožňuje cestovať v prvotriednej súkromnej kabíne „z domu do domu“, a to bez pridružených nepríjemností, ako sú bezpečnostné kontroly či státie v radoch na letiskách, alebo hlučné a stiesnené lietadlá.

„Model 360c považujeme za akýsi úvod do konverzácie, pričom ďalšie nápady a odpovede budú prichádzať postupne, ako sa budeme dozvedať viac informácií,“hovorí Mårten Levenstam. „Napriek tomu veríme, že plne autonómne riadenie má potenciál od základov zmeniť našu spoločnosť v mnohých ohľadoch. Bude mať hlboký dopad na to, ako budú ľudia cestovať, ako budeme projektovať naše mestá a ako budeme využívať infraštruktúru. Ale my sme len jedna z mnohých zainteresovaných strán, takže očakávame a vyzývame na širokú diskusiu, keďže celá spoločnosť sa ešte len učí, ako túto revolučnú technológiu čo najlepšie využiť.“

Zdroj: Volvo

Prečítať celý text

Reklama