6.9 C
Bratislava
piatok, 9 júna, 2023
Reklama

Volvo plánuje spustiť v Číne moderný experiment autonómneho riadenia

Odporúčame

Prémiová automobilka Volvo Cars plánuje spustiť v Číne experiment mimoriadne vyspelého autonómneho riadenia, pri ktorom budú miestni vodiči testovať vozidlá s autonómnym riadením na verejných komunikáciách v bežných jazdných podmienkach.

Spoločnosť Volvo očakáva, že do experimentu sa zapojí až sto vozidiel a v nadchádzajúcich mesiacoch začne rokovania s čínskymi mestami, ktoré prejavia záujem o účasť. Cieľom bude zistiť, ktoré z nich dokáže poskytnúť potrebné povolenia, predpisy a infraštruktúru, aby mohol experiment napredovať.

Spoločnosť Volvo sa domnieva, že zavedenie technológie autonómneho riadenia sľubuje zníženie dopravných nehôd ako aj uvoľnenie preplnených ciest a menšie znečistenie ovzdušia, a umožní vodičom hodnotnejšie využívať čas strávený vo vozidle.

Švédska automobilka, ktorej meno je synonymom automobilovej bezpečnosti už od roku 1959, keď vynašla bezpečnostný pás, je priekopníkom v oblasti vývoja systémov autonómneho riadenia. Sú súčasťou jej záväzku, že do roku 2020 v novom vozidle značky Volvo nezahynie ani sa vážne nezraní žiadna osoba.

„Autonómne riadenie môže významne prispieť k bezpečnosti na cestách,“ vyjadril sa Håkan Samuelsson, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Volvo, 7. apríla na seminári s názvom Autoómne riadenie v Pekingu. „Čím skôr budú na cestách vozidlá s autonómnym riadením, tým skôr sa začnú zachraňovať životy.“

 Samuelsson uvíta pozitívne kroky, ktoré Čína zaviedla v oblasti vývoja technológií autonómneho riadenia, no zároveň ju podporí v tom, aby sa pokúsila rýchlejšie implementovať predpisy, ktoré budú upravovať problematiku vozidiel s autonómnym riadením v budúcnosti.

„Vozidlá s autonómnym riadením majú viacero výhod,“ uviedol Samuelsson. „To je dôvod, prečo vlády jednotlivých krajín musia zaviesť legislatívu, ktorá umožní čo najskoršie zavedenie vozidiel s autonómnym riadením na cesty. Automobilový priemysel to nemôže urobiť všetko sám. Potrebujeme vládnu pomoc.“

Zavedenie vozidiel s autonómnym riadením sľubuje revolúciu na čínskych cestách v štyroch oblastiach: bezpečnosť, preťaženosť dopravy, znečistenie ovzdušia a úspora času.

Ako odhalil nezávislý výskum, autonómny pohon má potenciál veľmi výrazne znížiť počet dopravných nehôd. Až 90 percent všetkých nehôd na cestách totiž spôsobuje ľudský faktor, čo sa v prípade vozidiel s autonómnym riadením eliminuje.

Pokiaľ ide o preťaženosť dopravy, vozidlá s autonómnym riadením umožňujú plynulejšiu premávku, čím sa zmierňujú dopravné zápchy, a tým aj produkcia nebezpečných emisií a s tým súvisiace znečistenie ovzdušia. A napokon, menšia preťaženosť dopravy šetrí vodičom ich drahocenný čas.

Samuelsson uvíta kroky zo strany kontrolných orgánov a výrobcov automobilov v USA a v Európe smerom k vývoju vozidiel s autonómnym riadením a príslušnej infraštruktúry. Zároveň však vyzve všetky zúčastnené strany, aby konštruktívnejšie spolupracovali, a zabránili tak vzniku chaotických globálnych predpisov, technologickej duplikácii a zbytočným výdavkom.

„Autonómne riadenie nie je len o technológii vozidiel. Potrebujeme správne pravidlá a správne zákony,“ povie na seminári Samuelsson a na záver dodá:

„Pre nás je prirodzené spolupracovať. Naším východiskovým bodom je, aby sa na využívanie výhod nových technológií a priemyselných odvetví mohol tešiť verejný rovnako ako súkromný sektor, takže je lepšie, keď budeme stavať mosty a vzájomne spolupracovať, než keby sme mali ísť každý iným smerom.“

Zdroj: Volvo Cars

Reklama