/
/
/
Volvo Cars má za cieľ transformovať predaj vozidiel viac na online

Volvo Cars má za cieľ transformovať predaj vozidiel viac na online

Reklama

Spoločnosť Volvo Cars zásadne modernizuje a zdokonaľuje spôsob, akým si zákazníci kupujú, prenajímajú, predplácajú a servisujú svoje vozidlá, pričom sa snaží dosiahnuť svoj cieľ predávať 50 percent svojho globálneho objemu do roku 2025 v online priestore.

Spoločnosť oznámila akvizíciu spoločnosti Upplands Motor, štokholmského predajcu (proces podlieha schváleniu regulačných orgánov), a plánované úplné prevzatie predajcu Bra Bil s cieľom zlúčiť tieto dve prevádzky s vlastným obchodným zastúpením Volvo Bil.

Zlúčená prevádzka umožní spoločnosti Volvo Cars uskutočniť technologickú transformáciu svojich maloobchodných predajcov na domácom trhu. Stratégiou spoločnosti je vytvoriť bezproblémové online/offline prostredie spolu s maloobchodnými partnermi na celom svete. Vďaka zlúčeniu bude môcť spoločnosť Volvo Cars plne využiť silný domáci trh na získanie vedomostí a vytvorenie budúceho obchodného modelu.

Spoločnosť Volvo Cars verí, že zákazníci si chcú pri kúpe alebo údržbe svojho vozidla užiť rovnako moderný a bezproblémový zážitok, aký poznajú aj pri iných nákupoch. Tradičný maloobchodný systém slúži zákazníkom skvele už celé desaťročia, ale ako popredná automobilová značka vo Švédsku sa spoločnosť Volvo teraz musí transformovať, aby dokázala plniť aj budúce požiadavky zákazníkov.

Zákazníci spoločnosti Volvo budú už čoskoro jednoducho prechádzať medzi online a offline priestorom, čím ušetria čas a peniaze, pretože väčšinu nákupného procesu vykonajú online a zároveň budú môcť v prípade potreby osobne navštíviť predajcu.

„Cieľom je spoločná zmena. V našej budúcnosti aj naďalej zohráva zásadnú úlohu maloobchodný predajca, aby zákazníci mali príležitosť spolupracovať s oddaným, nadšeným a kvalifikovaným personálom spoločnosti Volvo. V úzkej spolupráci s našimi maloobchodnými partnermi sme sa zaviazali zlepšovať zážitky zákazníkov,“ uviedol Björn Annwall, riaditeľ regiónu EMEA v spoločnosti Volvo Cars.

„Pretože svet okolo nás sa rýchlo mení a zákazníci interagujú so značkou Volvo viacerými spôsobmi, musíme mať istotu, že každá interakcia prispieva k ich celkovému zážitku so značkou Volvo,“ hovorí Lex Kerssemakers, riaditeľ komerčných činností spoločnosti Volvo Cars.

„Ide o kľúčový proces z hľadiska našej komerčnej transformácie, a preto sa sústreďujeme na plynulú interakciu medzi online a offline priestorom. Súčasná investícia je ďalším míľnikom, pretože spolu s našimi predajcami vytvárame moderný a prispôsobený zážitok pre zákazníkov.“

Zdroj: VolvoCars

Prečítať celý text

Reklama