6.9 C
Bratislava
streda, 17 apríla, 2024
Reklama

Úplne nové Volvo XC90 prvýkrát prináša vylepšený multifunkčný filter, ktorý zvyšuje kvalitu vzduchu v interiéri

Odporúčame

Multifunkčný filter bol špeciálne navrhnutý pre platformu SPA a prvýkrát sa objaví v úplne novom modeli XC90 na začiatku roka 2015. Má väčšiu konštrukciu, vďaka čomu pohltí viac častíc a peľu, ako aj vrstvu aktívneho uhlia, ktorá efektívne odstráni celú škálu znečisťujúcich látok vplývajúcich na zdravie vodiča.

Výsledky sú pôsobivé. Štandardizovaný test komponentov ukázal, že v aute vybavenom novým, vylepšeným multifunkčným filtrom je až o 70 % menej „jemných prachových“ častíc menších než 0,4 μm v porovnaní s autom bez filtra. Keďže štúdie preukazujú, že prachové častice menšie než 10 μm môžu spôsobiť rôzne zdravotné problémy vrátane ťažkostí s dýchaním a infekcií pľúc, je tento výsledok výrazným zlepšením.

Až 45 percent populácie rozvinutých krajín má v súčasnosti nejakú formu alergie alebo precitlivenosti. Viac než 10 percent má astmu. Bezpečnosť pre spoločnosť Volvo znamená viac než len bezpečnostné pásy a airbagy. Chceme sa postarať o to, aby každá minúta, ktorú sami či s rodinou strávite vo vozidle značky Volvo, bola čo najbezpečnejšia. To zahŕňa aj dýchanie,

uviedol Peter Mertens, hlavný viceprezident pre výskum a vývoj.

Čo sa týka odlučovania častíc, tento filter nás posúva na popredné miesta v odvetví.

Filter je jedným z prvkov moderného systému kvality vzduchu v interiéri (Interior Air Quality System – IAQS) spoločnosti Volvo. Ďalším prvkom je senzor, ktorý monitoruje škodlivé látky vo vzduchu privádzanom zvonku. Ak sa koncentrácia škodlivých látok príliš zvýši, napríklad pri jazde v tuneli, prívody vzduchu do auta sa automaticky zatvoria. Multifunkčný filter a senzor spolu zamedzujú prísun nebezpečných a dráždivých znečisťujúcich látok, akými sú napríklad:

  • oxidy dusíka,
  • uhľovodíky,
  • prízemný ozón,
  • plyny a nepríjemné zápachy.

Prístup CleanZone

Filtrácia vonkajšieho vzduchu predstavuje len polovicu celistvého prístupu CleanZone k zlepšeniu prostredia pre vodiča. Druhá polovica je rovnako dôležitá: redukcia škodlivých emisií v interiéri. Spoločnosť Volvo Cars spustila na tento účel niekoľko programov. Vodiči napríklad ocenia, že po odomknutí vozidla diaľkovým ovládačom diaľkový ventilačný systém kabíny v priebehu jednej minúty automaticky odvetrá vzduch z interiéru, čím ho zbaví pachov a emisií ešte predtým, než vodič nastúpi.

V skutočnosti sa však proces redukcie interiérových emisií začína ešte dávno pred samotným skonštruovaním vozidla: prísnymi kontrolami materiálov, ktoré sa v jeho vnútri môžu použiť. Spoločnosť Volvo Cars stojí na čele odvetvia z hľadiska prechodu k novým, menej toxickým materiálom, ktoré obsahujú menej škodlivých prímesí.

Spoločnosť Volvo Cars tiež zaviedla dôsledný testovací program, ktorý monitoruje a kontroluje emisie. Tento program zahŕňa hodnotenia tzv. nosového tímu, ktorého členovia ovoniavajú rôzne predmety, aby určili, či je ich pach prijateľný alebo príliš silný. To, čo poznáme pod „vôňou nového auta“, je v skutočnosti nízka hladina emisií z materiálov. Takéto hladiny nepredstavujú riziko, ale v horúce dni môže koncentrácia stúpnuť a vyvolať u citlivých osôb podráždenie.

Ďalšou súčasťou programu je test na simulátore slnka, v ktorom sa auto zahrieva, kým teplota interiéru nedosiahne 65° C – tým sa simuluje parkovanie na slnku v horúci letný deň. Následne sa zmerajú celkové emisie prchavých organických zlúčenín (Total Volatile Organic Compounds – TVOC) a aldehydov. Spoločnosť Volvo má pre TVOC veľmi striktný limit, pretože vyššie hladiny vo vzduchu v interiéri môžu spôsobovať bolesti hlavy, nevoľnosť a závrat, dokonca aj vyvolať astmatický záchvat. Hladiny aldehydov, predovšetkým formaldehydu, sú tiež kontrolované, pretože môžu vyvolať inhalačné a kontaktné alergie. Aj nikel, ďalší zdroj kontaktných alergií pri uvoľňovaní z kovových povrchov, je obmedzovaný.

Prístup CleanZone so svojím zameraním na zdravie a pocit pohody predstavuje ducha spoločnosti Volvo Cars a jej prístupu k práci, v ktorom je človek stredobodom pozornosti. Tento prístup je dokonale synchronizovaný s modernými požiadavkami: spotrebitelia na celom svete si čoraz viac uvedomujú, ako môže kvalita vzduchu ovplyvniť zdravie, a vyžadujú čistejší vzduch vo svojom vozidle. Spoločnosť Volvo Cars bude v tejto oblasti aj naďalej zohrávať vedúcu úlohu.

Zdroj: Volvo

Reklama