/
/
/
Stanovisko dozornej rady k nezrovnalostiam pri hodnotách

Stanovisko dozornej rady k nezrovnalostiam pri hodnotách

Reklama

Dozorná rada Volkswagen AG je hlboko znepokojená informáciou o nezrovnalostiach pri stanovení hodnoty CO2 pre schválenie typovej spôsobilosti vozidiel koncernu Volkswagen.

Tieto nezrovnalosti vyšli najavo v rámci procesu objasňovania, ktorý sa vykonáva komplexne a vytrvalo, tak ako bolo avizované.

Dozorná rada a výbor založený špeciálne pre proces objasňovania sa v krátkom čase stretnú, aby sa poradili o ďalších opatreniach a dôsledkoch. Dozorná rada bude aj naďalej garantovať rýchle a dôkladné objasnenie. Tento nový zistený skutkový stav je pre dozornú radu motiváciou, aby urobila všetko pre vyriešenie týchto nezrovnalostí a obnovenie dôvery.

Zdroj: Volkswagen

Prečítať celý text

Reklama