6.9 C
Bratislava
streda, 17 apríla, 2024
Reklama

Seat uvideol do prevádzky najväčšiu solárnu elektráreň v automobilovom priemysle

Odporúčame

  • Projekt SEAT al Sol má nainštalovaných 100 % solárnych panelov 
  • Ukončením výstavby sa SEAT stal jednou z najekologickejších spoločností vo svojom obore 
  • 53.000 solárnych panelov rozmiestnených v areáli závodu Martorell vyrobí ročne 15 miliónov kWh elektrickej energie, čo predstavuje 25 % energie potrebnej na ročnú výrobu nového modelu SEAT Leon
Projekt SEAT al Sol je plne funkčný. Po ukončení záverečnej tretej fázy španielska značka slávnostne uviedla do prevádzky hlavný projekt svojej environmentálnej stratégie. Na slávnostnom spustení prevádzky sa zúčastnil španielsky minister vnútra Jorge Fernández Díaz, predseda predstavenstva a prezident značky SEAT Jürgen Stackmann, viceprezident značky SEAT pre výrobu Dr. Andreas Tostmann, ako aj viceprezident SEAT a Volkswagen Group v Španielsku pre spoluprácu so štátnymi inštitúciami Ramón Paredes.Projekt SEAT al Sol posúva španielsku značku na špičku medzi priemyselnými výrobcami z hľadiska ochrany životného prostredia. Ukončením poslednej fázy projektu sa dosiahol celkový počet 53.000 solárnych panelov nainštalovaných na strechách výrobných hál a skladových priestoroch pre vyrobené vozidlá. Celková plocha panelov 276.000 štvorcových metrov zodpovedá ploche 40 futbalových ihrísk, čím sa závod Martorell stal najväčším solárnym závodom v rámci automobilového priemyslu na svete.

SEAT predstavuje históriu úspechu a angažovanosti 

zdôraznil Jorge Fernández, španielsky minister vnútra a dodal, že SEAT bol vždy

priekopníckou, inovatívnou spoločnosťou presadzujúcou kvalitu.

Jürgen Stackmann uviedol, že:

Závod SEAT Martorell oslavuje svoje 20. výročie a projekt SEAT al Sol je jasným príkladom evolúcie závodu, ktorý nedávno získal ocenenie Lean Production Award za kvalitu a efektívnosť dosahovanú pri výrobných procesoch.
V tejto súvislosti zdôraznil význam ochrany životného prostredia ako súčasti podnikateľskej stratégie značky:
SEAT je zodpovedná spoločnosť a rešpekt k životnému prostrediu je jednou z našich priorít. Máme najväčšiu solárnu továreň v automobilovom priemysle, ktorá dokumentuje reálnosť nášho úsilia.
Nulové emisie CO2 a dvojnásobné výhody
Projekt SEAT al Sol, ktorý bol realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Gestamp Solar, zabezpečuje čistú energiu z obnoviteľného zdroja vo veľkom objeme priamo na mieste jej spotreby. Tým sa dosahuje úspora emisií CO2 v objeme 7.000 ton ročne, čo predstavuje 8,5-násobok množstva oxidu uhličitého, ktoré je ročne schopný absorbovať Central Park v New Yorku. Inštalované solárne panely majú nominálny výkon takmer 11 MW a špičkový maximálny výkon 12 MW. Za rok panely vyprodukujú 15 miliónov kWh elektrickej energie, čo predstavuje 25 % ročnej spotreby energie na výrobu nového modelového radu SEAT
Leon – bez negatívneho dopadu na životné prostredie.Tri fázy projektu sa realizovali inštaláciou solárnych panelov na existujúce objekty, vďaka čomu nebolo potrebné zabrať nijaké dodatočné priestory v areáli závodu, čo by mohlo negatívne ovplyvniť výrobné procesy. Navyše solárne panely nainštalované na skladových priestoroch pre vyrobené vozidlá produkujú čistú energiu a súčasne chránia automobily pred vplyvmi počasia. Realizácia projektu SEAT al Sol, ktorá bola zahájená v polovici roka 2010, si vyžiadala celkové investičné náklady vo výške 35 miliónov eur.

Prínos pre životné prostredie – závod ECOMOTIVE
Projekt SEAT al Sol sa stal vlajkovou loďou environmentálnych aktivít značky SEAT. No okrem toho spoločnosť využíva aj dva ďalšie systémy, prispievajúce k redukcii emisií a dokumentujúce vysoký dôraz kladený na ochranu životného prostredia. Výrobný závod Martorell je dvoma železničnými traťami s celkovou dĺžkou 40 km spojený s prístavným terminálom na nakladanie automobilov v Barcelone (Autometro) a terminálom na nakladanie komponentov v priemyselnej oblasti Zona Franca pri Barcelone (Cargometro). Preprava hotových automobilov a komponentov po železnici ušetrí ročne 50.000 jázd nákladnými ťahačmi v regióne, čo predstavuje zníženie emisií CO2 o 2.000 ton ročne. Okrem toho vlastná kogeneračná elektráreň/tepláreň vyrába 50 % elektrickej energie a 90 % tepla pre výrobný závod, čím sa dosahuje úspora emisií C02 v objeme 12.800 ton ročne. Navyše vďaka zmluve medzi spoločnosťou SEAT a koncernom ACCIONA až 100 % odoberanej elektrickej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Úspešné úsilie spoločnosti SEAT o vysokú úroveň ochrany životného prostredia potvrdzujú certifikáty ISO 50001 a ISO 14001. Okrem toho za kvalitu a efektívnosť dosahovanú pri výrobných procesoch závod Martorell v tomto roku získal ako prvý výrobný závod v Španielsku ocenenie Automotive Lean Production Award. Týmito iniciatívami španielska značka prispieva k ochrane životného prostredia v rámci koncernu Volkswagen Group, ktorý si stanovil cieľ zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia vo svojich závodoch do roku 2018 o 25%.

Zdroj: Seat
Reklama