/
/
/
Pri Žiline sme otvorili nový úsek diaľnice z Bratislavy do Košíc

Pri Žiline sme otvorili nový úsek diaľnice z Bratislavy do Košíc

Reklama

Naša najvýznamnejšia diaľnica D1 sa dnes otvorením úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka predĺžila o viac ako 11 kilometrov. Ide o prvú časť obchvatu mesta Žilina z južnej strany, ktorý sa naplno využije po otvorení priľahlého úseku s tunelom Višňové.

 S výstavbou diaľničného úseku sa začalo už v roku 2014 s pôvodným termínom dokončenia v roku 2018. Meškanie výstavby privádzača do Žiliny bolo hlavným dôvodom posunutia odovzdania cesty do užívania motoristom.

„Úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka slúži od dnes všetkým motoristom najmä zo Žiliny a Žilinského kraja. Súčasťou nového úseku sú aj dva tunely – Žilina a Ovčiarsko – pričom druhý je s dĺžkou 2367 metrov momentálne najdlhším dvojrúrovým tunelom na Slovensku. Otvorený úsek prinesie v tejto fáze benefity najmä obyvateľom južnej časti Žiliny, ktorí získajú ľahší prístup z D1 a čiastočne sa tým odľahčí aj kritická križovatka v meste. Reálne celkovú dopravnú situáciu v Žiline pomôže zlepšiť až dostavba tunela Višňové, ku ktorému sme sa otvorením tohto úseku priblížili o 11 kilometrov. Pevne verím, že už v horizonte niekoľkých dní predstavíme zhotoviteľa a pustíme sa do práce dostavby tunela Višňové,“ povedal  minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Trasa diaľnice

Južný obchvat Žiliny má od Hričovského Podhradia po Lietavskú Lúčku celkovú dĺžku 11,32 kilometra. Úsek sa začína v Hričovskom Podhradí križovatkou diaľnic D1 a D3. Trasa vedie po estakáde, ktorá križuje železničnú trať Bratislava – Žilina a cestu I/18. Následne vchádza do tunela Ovčiarsko. Po vyústení z východného portálu tunela sa diaľnica dostáva do Žilinskej kotliny, ktorou prechádza južne od obce Bitarová, križuje cestu III/5183 a vstupuje do širokého údolia Bitarovského potoka. Morfologický výbežok Dúbravy prekonáva diaľnica tunelom Žilina, za ktorým sa dostáva do doliny Rajčianky. V tomto úseku je diaľnica vedená po estakáde medzi Lietavskou Lúčkou a žilinskou Bytčicou. Úsek sa končí estakádou nad obcou Lietavská Lúčka v mieste napojenia na križovatku Lietavská Lúčka a v nej na privádzač Lietavská Lúčka – Žilina. Ten dovedie šoférov z juhu do centra Žiliny.

Financovanie

Aktuálna zmluvná cena za výstavbu úseku, ktorý postavilo konzorcium firiem Ovčiarsko v zložení Doprastav, Strabag, Váhostav – SK a Metrostav, je 445 miliónov eur bez DPH. Európska únia prispela na projekt 326,5 milióna eur. Ide o projekt, ktorý je spolufinancovaný z eurofondov v dvoch fázach a v rámci dvoch po sebe nasledujúcich programových období (Operačný program Doprava 2007 – 2013 a Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020). Z aktuálneho finančného rámca eurofondov je na projekt vyčlenených 272, 5 mil. eur bez DPH, suma zahŕňa povinný príspevok štátneho spolufinancovania vo výške 15 %.

Zaujímavosti

· tunel Ovčiarsko bol prerazený 29. 4. 2016, je dvojrúrový tunel s dĺžkou 2 360 m,

· tunel Žilina bol prerazený 5. 12. 2016, je dvojrúrový a má dĺžku 687 m, s razbou sa začalo v priebehu novembra 2014, najskôr zo západného portálu. Skutočne veľmi náročné geologické prostredie si vyžiadalo aj razbu z východného portálu,

· z technického pohľadu sa na 11 km dlhom diaľničnom úseku strieda popri dvoch tuneloch 11 mostov,

· jazdou po diaľnici ušetria motoristi 9 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.

Zdroj: MIN DOP

Prečítať celý text

Reklama