6.9 C
Bratislava
štvrtok, 18 apríla, 2024
Reklama

Parlament rokuje o novele zákona o cestnej premávke meniacej systém registrácie vozidiel

Odporúčame

Národná rada SR vo štvrtok 18. marca 2021 schválila poslanecký návrh novely zákona č. 8/2009  o cestnej premávke, ktorý prinesie vlastníkom vozidiel menej byrokracie a ušetrí peniaze za správne poplatky. Zmeny by sa mali začať  uplatňovať v praxi od 1. marca 2022.

Evidenčné čísla budú viazané na vozidlo
 
Zruší sa povinná zmena evidenčného čísla, ak sa vozidlo predá novému vlastníkovi do iného okresu alebo ak sa vlastník presťahuje do iného okresu. V týchto prípadoch teda nebude potrebné vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom a ich výmena na vozidle. Evidenčné číslo tak bude viazané na vozidlo a ak ho vozidlo raz dostane, môže ho mať do konca svojho využitia.  Pri kúpe nového vozidla sa teda vygeneruje EČV, ktoré na vozidle ostane do konca životnosti.
 
Možnosť vlastníka preniesť si EČV aj na iné vozidlo
 
Zaviedla sa tiež možnosť prenositeľnosti tabuľky s evidenčným číslom na iné vozidlo toho istého vlastníka. Čiže ak vlastník predá svoje vozidlo, bude si môcť tabuľky s evidenčným číslom ponechať a dať si ich prideliť na svoje iné vozidlo.
 

To ušetrí  značné finančné náklady na nákup nových EČV štátu a tiež vlastníkom motorových vozidiel pri predaji starého a kúpe nového vozidla.  Znovupoužitie pôvodnej EČV však okrem finančnej úspory pre majiteľa vozidla  bude mať aj priaznivý ekologický dopad, pretože pri súčasnom systéme už možno hovoriť o plytvaní: pri dnešnom počte áut ide o  značný objem kovu potrebného na výrobu tabuliek.

Na tabuľkách už nebudú skratky okresov
 
Zároveň sa zruší systém vytvárania evidenčného čísla založený na skratke okresu, keďže jeho uvádzanie na tabuľke už stratí svoje opodstatnenie. 

Skladba evidenčných čísel ostane rovnaká (2 písmená – 3 číslice – 2 písmená), avšak evidenčné čísla sa začnú vytvárať nanovo od kombinácie AA-001AA.

Zruší sa dvojkrokový prepis vozidla

Taktiež sa zruší dvojkrokový prepis vozidla spočívajúci v tom, že najskôr pôvodný vlastník odhlásil vozidlo na svojom dopravnom inšpektoráte a potom ho nový vlastník prihlásil na svojom inšpektoráte. Kompletný prepis vozidla aj s vydaním nových dokladov sa vykoná na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, pričom v prípade potreby sa budú doklady aj tabuľky zasielať kuriérom.
 
Zdroj: MINVSR
- Reklama -
- Reklama -