/
/
/
Ofenzíva „Mercedes me„

Ofenzíva „Mercedes me„

Reklama

Mercedes me je personalizovaný prístup k individuálnemu a exkluzívnemu svetu značky Mercedes-Benz, v ktorom je zákazník v centre pozornosti (http://mercedes.me). Časť tejto ofenzívy: Mercedes connect me. Už rok sa zákazníci v celej Európe môžu odvšadiaľ a kedykoľvek spojiť so svojím vozidlom. Teraz už aj zákazníci vozidiel značky Mercedes-Benz, ktoré ešte nie sú zosieťované, môžu svoje auto pohodlne pripojiť do siete – pomocou adaptéra Mercedes connect me. Takto možno dodatočne vybaviť celkovo 24 konštrukčných radov osobných automobilov od roku výroby 2002, čo umožňuje bezpečný prístup k informáciám z vozidla. Na jar 2016 značka Mercedes-Benz postupne spustí túto ofenzívu connect me na európskych trhoch, na ktorých budú ponúkané aj služby Mercedes connect me. 

Ďalšie funkcie, v centre pozornosti ktorých je úžitok pre zákazníka: nová aplikácia Mercedes me pre smartfóny s iOS a Androidom. Pomocou nej možno zistiť mnohé stavové informácie o vozidle, ovládať na diaľku nezávislé kúrenie alebo odomknúť a zamknúť na diaľku dvere. Aplikácia umožňuje aj pohodlnú navigáciu od dverí k dverám s iPhonom a hodinkami Apple Watch. Po necelých štyroch mesiacoch od predstavenia prototypu aplikácie bude možné na jeseň 2015 aplikáciu Mercedes me bezplatne stiahnuť.

Adaptér Mercedes connect me

 

Ešte donedávna boli služby Mercedes connect me vyhradené pre majiteľov nových automobilov. Komunikačný modul s vlastnou SIM kartou, ktorý je na to potrebný, je však od septembra 2014 k dispozícii v takmer všetkých konštrukčných radoch. V duchu hesla „pripraviť sa na budúcnosť“ sa môžu so svojím vozidlom spojiť aj majitelia zatiaľ nezosieťovaných vozidiel a stať sa tak súčasťou sveta Mercedes me: od jari 2016 bude možné dodatočne vybaviť adaptérom Mercedes connect me u zmluvného partnera Mercedes-Benz celkovo 24 konštrukčných radov osobných automobilov od roku výroby 2002. „Stále viac zákazníkov chce mať svoje vozidlo zosieťované. Tým, že sme teraz ponuku Mercedes connect me rozšírili aj pre doteraz nezosieťované vozidlá, splnili sme túto požiadavku hneď miliónkrát“, vysvetľuje Ola Källenius, člen predstavenstva Daimler AG, zodpovedný za odbyt divízie Mercedes-Benz Cars. „Takto sa aj tieto modely značky Mercedes-Benz stanú súčasťou digitálneho sveta a umožnia zákazníkom individuálny prístup do sveta Mercedes me.“

Obchodník Mercedes-Benz pripojí adaptér Mercedes connect me na rozhranie vo vozidle určené na diagnostiku a nastaví ho. Aby však zákazník mohol adaptér používať, musí mať na svojom smartfóne nainštalovanú príslušnú aplikáciu Adaptér Mercedes connect me a vytvorený účet na portáli Mercedes me. Adaptér komunikuje cez rozhranie Bluetooth so smartfónom zákazníka; príslušná aplikácia potrebuje pripojenie na internet. Milióny vozidiel tak možno dodatočne inteligentne zapojiť do siete, okrem iného aj silne zastúpené konštrukčné rady, akými sú Trieda E (konštrukčný rad W 211, od roku výroby 2002), Trieda C (W 204, od jari 2007) alebo Trieda A (W 169 a W 176, od polovice roku 2004). Takže vodiči týchto modelov budú mať v budúcnosti pohodlný prístup k údajom svojho vozidla a budú môcť využívať služby z oblasti mobility a funkcie v súvislosti s bezpečnosťou a servisom. Prehľad všetkých vozidiel, pre ktoré je k dispozícii adaptér Mercedes connect me, bude od 15. 9. k dispozícii na adrese: http://mercedes.me/adapter.

Nová aplikácia Mercedes me

Ďalšia čerešnička na torte v rámci ofenzívy Mercedes connect me na IAA: nová aplikácia Mercedes me. Natívna aplikácia je dostupná pre smartfóny s iOS a Androidom, ako aj pre hodinky Apple Watch a umožňuje ešte pohodlnejší prístup k službám Mercedes connect me. Okrem informácií o stave vozidla majú zákazníci s aplikáciou Mercedes me prehľad o aktuálnych dopravných informáciách týkajúcich sa cesty k ich najdôležitejším cieľom. Rovnako možno už z domu alebo z práce odoslať pohodlne z aplikácie do vozidla ďalšie ciele, takže zadávanie vo vozidle už nie je potrebné. Ďalšia nová funkcia, ktorá bola integrovaná do aplikácie Mercedes me: navigácia od dverí k dverám. Aplikácia najskôr ukáže cestu peši k autu. Po príchode k autu vozidlo prevezme údaje a po naštartovaní motora zistí príslušnú jazdnú trasu. Po zaparkovaní vozidla v blízkosti cieľa sa nanovo vypočítajú posledné metre navigácie a odošlú sa aplikácii. Cieľ navigácie si možno dať vyhľadať a zobraziť aj s hodinkami Apple Watch.

Aplikáciu vyvinuli v rámci globálnej siete Daimler RD experti zo Sunnyvale v Kalifornii a Sindelfingenu v Nemecku. „To, že sme vyvinuli aplikáciu Mercedes me v najkratšom čase, nie je náhoda“, hovorí prof. Thomas Weber, v predstavenstve Daimler zodpovedný za výskum koncernu a vývoj divízie Mercedes-Benz Cars. „Máme po celom svete výskumné a vývojové strediská a dokážeme tak okrem expertízy v technickej oblasti reagovať aj na špecifické požiadavky trhov. Inžinierske umenie spojené s inovačnou kultúrou nám umožňuje veľmi rýchlo priniesť novinky do našich vozidiel a držať tak krok s aktuálnym vývojom zábavnej elektroniky.“
Aplikáciu Mercedes me si bude možné bezplatne stiahnuť cez iTunes a Google Play od jesene 2015.

Mercedes connect me: prehľad aktuálnych služieb

Služby Mercedes connect me umožňujú zákazníkom spojiť sa kdekoľvek a kedykoľvek so svojím vozidlom. Medzi služby konektivity patrí nehodový a poruchový manažment, manažment údržby, systém núdzového volania Mercedes-Benz, telediagnostika a aktuálny dopravný servis Live Traffic Information.

Základné služby Mercedes connect me obsahujú:
• Nehodový manažment: po núdzovom volaní Mercedes-Benz vytvorí spojenie s Centrom podpory zákazníkov, takže na požiadanie možno získať ďalšiu pomoc pri riešení nehody, napríklad vo forme odťahového vozidla.
• Poruchový manažment: zabezpečí v prípade poruchy technickú pomoc. Vozidlo odošle informácie o polohe GPS a stave vozidla do Centra podpory zákazníkov, ktoré informuje službu Mercedes-Benz Service 24h. Takto môže Mercedes-Benz Service 24h poskytnúť optimálnu pomoc.
• Manažment údržby: vozidlo rozpozná a ohlási očakávanú nevyhnutnosť údržby a odošle potrebné informácie do servisu, ktoré tvoria základ na vytvorenie servisnej ponuky.
• Telediagnostika: vozidlo rozpozná a oznámi servisnému partnerovi Mercedes-Benz, ktorého si určil zákazník, potrebnú výmenu diagnostikovateľných dielov podliehajúce opotrebeniu. Obchodník sa spojí so zákazníkom s cieľom dohodnúť termín návštevy servisu. S údajmi získanými z vozidla dokáže dielňa optimálne pomôcť.
• Live Traffic Information: presné informácie o aktuálnej dopravnej situácii v reálnom čase (v kombinácii so systémami COMAND Online a Audio 20 Garmin Map Pilot).

Vždy online a inteligentne zosieťovaný, tak znie heslo pre Mercedes connect me. Zákazníci majú odvšadiaľ a kedykoľvek prístup k svojmu vozidlu. Môžu si nielen načítať komplexné informácie o aktuálnom stave vozidla, ale môžu napríklad aj na diaľku ovládať nezávislé kúrenie alebo odomknúť a zamknúť dvere. Na to je potrebná výbava Remote Online, pre nové vozidlá dodávaná na želanie v kombinácii s multimediálnym systémom Audio 20 CD a Audio 20 USB a sériovo v kombinácii so systémom COMAND Online. Výbava Remote Online je dostupná sériovo aj v prípade vozidiel značky Mercedes-Benz s elektrickým pohonom. Používanie je časovo obmedzené na tri roky od prvej registrácie vozidla a následne ho možno za poplatok predĺžiť.

Služby Remote Online zahŕňajú:
• Poloha vozidla: umožňuje zákazníkovi/používateľovi zistiť polohu vozidla, napríklad ak bolo vozidlo zaparkované v cudzom meste. Vtedy možno vozidlo pohodlne opäť nájsť v okruhu 1,5 kilometra pomocou smartfónu.
• Lokalizácia vozidla: umožňuje zákazníkovi/používateľovi zistiť aktuálnu polohu vozidla počas jazdy cez GPS. O aktivovaných lokalizačných službách informuje špeciálny symbol vo vozidle. Službu možno kedykoľvek vypnúť prostredníctvom bezplatného telefonátu v Centre podpory zákazníkov.
• Geografické monitorovanie vozidla: ukáže zákazníkovi/používateľovi, kde sa vozidlo vo vopred definovanej oblasti na mape zdržiava a upovedomí zákazníka, ak vozidlo túto oblasť opustí alebo ak do nej vojde. Podobne ako pri lokalizácii vozidla môže vodič službu kedykoľvek deaktivovať.
• Zamknutie a odomknutie dverí: umožňuje zákazníkovi/používateľovi na diaľku online odomknúť alebo zamknúť dvere vozidla, napríklad ak zabudol zamknúť vozidlo.
• Dopyt na status vozidla na diaľku: údaje o vozidle, ako napríklad ukazovateľ obsahu nádrže, dojazd a ďalšie údaje, možno zistiť z domu alebo počas cesty.
• Programovanie nezávislého kúrenia: ak je vo vozidle zabudované nezávislé kúrenie, na diaľku možno ovládať funkcie ako „zapnúť“, „vypnúť“ alebo „naprogramovanie času“.
• Aj ľubovoľné ciele alebo body záujmu možno pohodlne odoslať do vlastného vozidla priamo z portálu Mercedes me (http://mercedes.me) alebo z aplikácie Mercedes me a prevziať ich do navigácie vozidla.
• Pre vozidlá s elektrickým pohon alebo hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete existujú ďalšie, sériové funkcie v rámci služieb Remote Online, napríklad možnosť naprogramovať nastavenia nabíjania alebo predklimatizovať vozidlo. Zákazník má k dispozícii aj ukazovateľ dojazdu závislý od topografie.

V záujme ochrany údajov a palubných systémov pred neoprávnenými prístupmi tak v rámci základných služieb Mercedes connect me, ako aj služieb Remote Online vozidlo zásadne nie je pripojené na internet priamo, ale je spojené cez bezpečné pripojenie VPN (Virtual Private Network) so serverom Daimler Vehicle Backend . Tieto špeciálne chránené servery zabezpečujú bezpečný prenos údajov. Daimler Vehicle Backend funguje aj ako prepojenie s poskytovateľmi externých služieb a anonymizuje dopyty z vozidla, aby splnil vysoké očakávania zákazníkov v súvislosti s ochranou údajov. Pretože auto budúcnosti bude stále viac digitálnym sprievodcom, čo súčasne znamená, že musí byť bezpečné nielen z pohľadu dopravy a prevádzky, ale aj z pohľadu ochrany údajov.

Koncern Daimler AG v rámci služieb Mercedes connect me nevytvára profily pohybu. V rámci ochrany údajov sú dodržiavané všetky aktuálne zákony, prístup cez štátne orgány je možný iba v zákonne stanovenom rámci. Ak sú používaním služieb Mercedes connect me získané alebo vytvorené osobné údaje, uskutočňuje sa to na základe zmluvného vzťahu s koncernom Daimler AG alebo súhlasu zákazníka. Zákazník môže služby connect me kedykoľvek, aj počas zmluvného obdobia, deaktivovať.

Zdroj: Mercedes

Prečítať celý text

Reklama