/
/
/
Objasňovanie postupuje: Volkswagen pri internom vyšetrovaní zistil nezrovnalosti pri hodnotách

Objasňovanie postupuje: Volkswagen pri internom vyšetrovaní zistil nezrovnalosti pri hodnotách

Reklama

  • Matthias Müller: „Nekompromisné a úplné objasnenie je pre nás jedinou alternatívou“
  • Dotknutých môže byť približne 800.000 vozidiel koncernu
  • Ekonomické riziká boli pri prvom odhade vyčíslené na dve miliardy EUR

Objasňovanie tematiky emisií naftových motorov v rámci koncernu Volkswagen postupuje: Pri internom vyšetrovaní bolo teraz zistené, že pri stanovení hodnoty CO2 pre schválenie typovej spôsobilosti niektorých vozidiel došlo k nezrovnalostiam. Podľa terajšieho stavu poznania môže tým byť dotknutých približne 800.000 vozidiel koncernu Volkswagen. Ekonomické riziká boli pri prvom odhade vyčíslené na približne dve miliardy EUR. Predstavenstvo koncernu Volkswagen AG bezodkladne vstúpi s príslušnými orgánmi schvaľujúcimi typovú spôsobilosť do dialógu o dôsledkoch tohto zistenia. To má viesť k spoľahlivému vyhodnoteniu právnych a s tým súvisiacich ekonomických dôsledkov doteraz nie úplne objasneného skutkového stavu.

V rámci práve prebiehajúceho preverovania všetkých procesov a postupov pri naftových motoroch sa ukázalo, že pri certifikácii CO2 niektorých modelov boli stanovené príliš nízke hodnoty CO2 a tým aj hodnoty spotreby paliva. Dotknuté sú prevažne vozidlá s naftovými motormi.

„Od začiatku som sa zasadzoval za to, že udalosti nekompromisne a úplne objasníme. Pri tom sa nezastavíme pred ničím a nikým. Je to bolestivý proces ale je pre nás jedinou alternatívou. Pre nás platí jedine pravda. To je predpoklad pre zásadne novú orientáciu, ktorú Volkswagen potrebuje,“ povedal Matthias Müller, predseda predstavenstva koncernu Volkswagen. Ďalej dodal: „Predstavenstvo Volkswagen AG hlboko ľutuje zistený skutkový stav a zdôrazňuje, že nastolenou cestou objasnenia a transparentnosti bude dôsledne pokračovať.“

Volkswagen sa maximálne usiluje po dohode s príslušnými orgánmi čo najrýchlejšie vyjasniť ďalší postup a uskutočniť korektnú kategorizáciu hodnôt CO2 dotknutých vozidiel.

Isté však je, že bezpečnosť dotknutých vozidiel nie je v nijakom prípade ovplyvnená. Spoľahlivé zhodnotenie rozsahu nezrovnalostí v súčasnosti ešte nie je možné. Ekonomické riziká boli pri prvom odhade vyčíslené na približne dve miliardy EUR.

Zdroj: Volkswagen

Prečítať celý text

Reklama