/
/
/
Nový SEAT Leon

Nový SEAT Leon

Reklama

Leon štvrtej generácie je najbezpečnejším modelom doteraz vyvinutým značkou SEAT. Vyniká nielen vysokou úrovňou pasívnej bezpečnosti ale aj širokým portfóliom najmodernejších asistenčných systémov.

Cieľom pri vývoji nového modelu bolo nielen chrániť posádku v prípade nehody ale aj v maximálnej miere aktívne predchádzať nehodám. Preto rozličné asistenčné systémy monitorujú okolie vozidla pomocou kamery, radarových a ultrazvukových senzorov. Vďaka tomu vodič nového modelu SEAT Leon dokáže reagovať na prekážky na ceste alebo náhle manévre iných vozidiel. Pomáhajú mu pri tom asistenčné systémy, ktoré ho upozorňujú na nebezpečenstvo alebo v prípade potreby aj samé zasiahnu pre zníženie rizika alebo následkov nehody.

Najmodernejšie asistenčné systémy nového modelu SEAT Leon predstavujú prvý krok smerom k autonómnej jazde. Okrem výrazného zvýšenia aktívnej bezpečnosti prispievajú aj k zvýšeniu komfortu pri každodenných situáciách v premávke. Tieto systémy upozorňujú vodiča svetelnými a akustickými signálmi, resp. vibráciami vo volante. Na predchádzanie alebo minimalizáciu nebezpečenstva v určitých situáciách môžu asistenčné systémy uskutočniť automatické korekcie riadením alebo autonómne zabrzdiť vozidlo bez pričinenia vodiča.

Portfólio vyspelých asistenčných a regulačných systémov obsahuje napríklad prediktívny adaptívny tempomat ACC a asistenčné systémy Emergency Assist, Travel Assist, Side Assist a Exit Assist, ktoré spolu chránia vozidlo a jeho posádku počas jazdy aj keď stojí.

Prediktívny adaptívny tempomat (ACC)
Doteraz adaptívny tempomat ACC radarovým senzorom monitoroval premávku pred vozidlom a automaticky prispôsoboval rýchlosť podľa iného vozidla idúceho vpredu. Nový SEAT Leon má adaptívny tempomat doplnený prediktívnou funkciou, ktorá reguláciu rýchlosti prispôsobuje okrem limitu nastaveného vodičom aj priebehu trasy zvolenej v navigačnom systéme. Systém zohľadňuje zákruty, kruhové objazdy, križovatky, rýchlostné obmedzenia a obytné zóny. Navyše prediktívny adaptívny tempomat prispôsobuje rýchlosť aj na základe informácií prednej kamery a systému rozpoznávania dopravných značiek.

Výstraha pri vystupovaní (Exit Warning)
Výstraha pri vystupovaní (Exit Warning)Ďalší príspevok k zvýšeniu bezpečnosti posádky. Keď nový SEAT Leon zastaví, zadné radarové senzory naďalej monitorujú okolie. Ak sa zozadu približuje iné vozidlo a pasažier otvorí dvere, čím hrozí riziko kolízie, akustická výstraha a intenzívne rozsvietenie ambientného LED osvetlenie v predných dverách a na prístrojovom paneli upozornia posádku na nebezpečenstvo. Systém využíva senzory na obidvoch stranách vozidla, takže registruje aj motocykle a bicykle približujúce sa zozadu, ktoré sa dajú vizuálne ťažšie zachytiť.

Asistent pre núdzové situácie (Emergency Assist)
Ak kapacitné senzory vo volante zaregistrujú, že vodič nemá dlhšie ako 15 sekúnd na volante položenú aspoň jednu ruku alebo že neovláda vozidlo, systém aktivuje akustickú a vizuálnu výstrahu. Ak vodič na tieto upozornenia nereaguje, asistenčný systém Emergency Assist postupne automaticky zastaví SEAT Leon. Pri tom aktivuje výstražné svetlá a automaticky uskutoční núdzové volanie pomocou systému eCall.

Front assist s City Brake- varovanie pred kolíziou s vozidlami, cyklistami a chodcami s funkciou núdzového brzdenia
Tento systém vizuálne a akusticky upozorní vodiča keď hrozí riziko kolízie s automobilom idúcim vpredu, cyklistom alebo chodcom. Ak vodič na upozornenie nereaguje, Front Assist automaticky zabrzdí vozidlo aby zabránil nehode alebo znížil jej následky.

Systém pre vedenie v jazdnom pruhu (Lane Assist)
Lane Assist pomocou prednej kamery monitoruje čiary vodorovného dopravného značenia jazdných pruhov na ceste a upozorní vodiča ak má SEAT Leon tendenciu vybočiť z jazdného pruhu bez zapnutých smerových svetiel. Okrem toho systém v prípade potreby uskutoční aj automatickú korekciu riadením na udržanie vozidla v jazdnom pruhu, hoci vodič má po celý čas kontrolu nad riadením. Vodič môže vopred nastaviť citlivosť systému v menu vozidla.

Rozpoznávanie dopravných značiek (Traffic Sign Recognition)
Systém pomocou prednej kamery rozpoznáva dopravné značky obmedzujúce rýchlosť jazdy, zobrazuje ich na displeji združeného prístroja a informáciu o najvyššej povolenej rýchlosti poskytuje iným systémom vozidla. Informácia z kamery má prioritu pred inými informáciami o rýchlosti, napríklad z navigačného systému.

Asistent sledovania mŕtveho uhla (Side Assist)
Pomocou dvoch radarových senzorov v zadnom nárazníku systém registruje vozidlá približujúce sa zozadu vo vedľajších jazdných pruhoch a upozorní na ne vodiča prostredníctvom oranžového LED ambientného osvetlenia na príslušnej strane. Ak vodič v takejto situácii aktivuje smerové svetlá pre zmenu jazdného pruhu, výstraha sa zintenzívni blikaním oranžového svetla. Side Assist je veľmi užitočný pre bezpečnú zmenu jazdného pruhu, zvlášť ak sa zozadu približujú vozidlá s malou čelnou plochou ako napríklad motocykle.

Asistent pre vyparkovanie / kontrola okolia pri cúvaní (Exit Assist)
Keď vodič vychádza na cestu z miesta, z ktorého nemá dostatočný výhľad, napríklad cúva z parkovacieho miesta kolmého na cestu s vozidlami na obidvoch stranách, zadné radarové senzory monitorujú vozidlá približujúce sa zboku a systém na ne vodiča akusticky a vizuálne upozorní. Ak vodič na upozornenie nereaguje, Exit Assist v prípade potreby automaticky zabrzdí vozidlo.

Asistent pre jazdu (Travel Assist)
V blízkej budúcnosti pribudne aj funkcia automatizovanej jazdy zavedením asistenčného systému pre jazdu Travel Assist. Tento systém využíva informácie radarového senzora prediktívneho adaptívneho tempomatu ACC a kamery asistenta udržiavania jazdného pruhu Lane Assist. Travel Assist automaticky udržiava vozidlo v strede jazdného pruhu, pričom prispôsobuje rýchlosť jazdy podľa premávky, čím umožňuje asistovanú jazdu do rýchlosti 210 km/h.

eCall
Integrovaná SIM karta v systémoch infotainmentu novej generácie umožňuje štandardnú funkciu núdzového volania eCall na priame spojenie so záchranným dispečingom, čo prispieva k zvýšeniu bezpečnosti posádky.

Ak pri nehode dôjde k nárazu takej intenzity, že sa nafúknu airbagy vozidla, systém automaticky vytvorí hlasové spojenie medzi vozidlom a záchranným dispečingom. Pre prípad, že by posádky v dôsledku vážnych zranení nebola schopná komunikovať, systém automaticky zašle do záchranného dispečingu potrebné údaje o vozidle ako polohu vozidla, farbu, typ motora a počet osôb aby mohla byť pomoc poskytnutá rýchlo a adekvátne. Okrem toho vodič môže záchranný dispečing alebo asistenčnú službu zavolať aj manuálne.

Zdroj: Seat

Prečítať celý text

Reklama