/
/
/
Mercedes-Benz a NVIDIA chcú vybudovať softvérovo definovanú architektúru vozidla pre budúce vozidlá

Mercedes-Benz a NVIDIA chcú vybudovať softvérovo definovanú architektúru vozidla pre budúce vozidlá

Reklama

  • Nová platforma má priniesť automatizované jazdenie do najnovšieho stavu technického pokroku a následne ho implementovať do všetkých konštrukčných radov značky Mercedes-Benz
  • Kľúčovú úlohu pri ponúkaní automatizovaných jazdných funkcií zohrávajú vylepšenia softvéru a umelá inteligencia (UI)

Mercedes-Benz, jeden z najväčších výrobcov prémiových vozidiel, a spoločnosť NVIDIA, popredný svetový poskytovateľ technológie GPU-accelerated computing (výpočty akcelerované grafickým procesorom), zamýšľajú spoluprácu pri vývoji revolučného počítačového systému integrovaného vo vozidle ako aj pri vývoji výpočtovej infraštruktúry pre umelú inteligenciu (AI computing). Od roku 2024 má byť nová technológia implementovaná do všetkých konštrukčných radov Mercedes-Benz, aby mohli byť vozidlá novej generácie vybavené automatizovanými jazdnými funkciami, ktoré možno priebežne aktualizovať.

Cieľom plánovanej spolupráce je vyvinúť jednu z najinteligentnejších a najpokrokovejších výpočtových architektúr v automobilovom priemysle pre všetky konštrukčné rady Mercedes-Benz.

Nová softvérovo definovaná architektúra je založená na platforme NVIDIA DRIVE™ a bude štandardom vo všetkých budúcich vozidlách značky Mercedes-Benz, aby umožnila automatizované jazdné funkcie. Jedným z cieľov tejto technológie je, aby vozidlá na pravidelných trasách jazdili automatizovane. Okrem toho ponúkne množstvo ďalších aplikácií v oblasti bezpečnosti a komfortu. Myšlienka: zákazníci si môžu počas celého životného cyklu vozidla kupovať a pridávať softvérové aplikácie a predplatené služby prostredníctvom bezdrôtových aktualizácii.

Jensen Huang, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti NVIDIA: „Sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s Mercedes-Benz. Vzhľadom na jeho dlhoročnú históriu v inovovaní a našu doterajšiu spoluprácu je pre nás Mercedes-Benz dokonalým partnerom. Po dlhých rozhovoroch s Ola Källeniusom a jeho tímom vysvitlo, že máme spoločnú víziu automobilu budúcnosti. Spoločne chceme priniesť revolúciu vlastnenia vozidla počas jeho životného cyklu, a to tak, že softvér vozidla bude možné priebežne aktualizovať prostredníctvom bezdrôtových aktualizácií. Každý budúci Mercedes-Benz so systémom NVIDIA DRIVE bude disponovať mnohými softvérovými nástrojmi a nástrojmi umelej inteligencie, ktoré budú môcť vozidlo priebežne rozvíjať a vylepšovať.“

Ola Källenius, predseda predstavenstva Daimler AG a Mercedes-Benz AG: „Tešíme sa, že môžeme ďalej rozširovať našu spoluprácu so spoločnosťou NVIDIA. S Jensenom sme sa dlho rozprávali o cieľoch a potenciáloch ďalšej generácie výpočtovej architektúry. Nová platforma bude efektívnym, centralizovaným a softvérovo definovaným systémom našich budúcich konštrukčných radov Mercedes-Benz. Výpočtová architektúra umelej inteligencie spoločnosti NVIDIA nám má pomôcť urýchliť cestu k autonómnemu jazdeniu. Nové funkcie a aktualizácie si bude možné stiahnuť z cloudu. Týmto spôsobom chceme neustále udržiavať bezpečnostné systémy na najnovšej úrovni a tým pádom aj zvyšovať hodnotu vozidla.“

Nová výpočtová architektúra
O automatizované jazdné funkcie v budúcich vozidlách značky Mercedes-Benz sa má starať platforma NVIDIA DRIVE ďalšej generácie. Systém na čipe (SoC) s názvom Orin je založený na nedávno predstavenej architektúre NVIDIA Ampere-Supercomputing. Platforma NVIDIA DRIVE zahŕňa kompletný balík systémových softvérov, ktorý bol špeciálne vyvinutý na účely automatizovaného riadenia prostredníctvom aplikácii s umelou inteligenciou. NVIDIA a Mercedes-Benz chcú spolu vyvinúť aplikácie s umelou inteligenciou a automatizované funkcie, ktoré by zahŕňali SAE úrovne 2 a 3, ako aj funkcie automatizovaného parkovania (až po úroveň 4).

Nové systémy sa budú zameriavať na bezpečnosť. S rozvojom technológie a ak bude k dispozícii vhodný právny rámec, by každé vozidlo mohlo získavať nové funkcie automatizovaného jazdenia prostredníctvom bezdrôtových aktualizácií. K dispozícii budú aj bezpečnostné a komfortné funkcie.

Obe spoločnosti chcú využívať infraštruktúrne riešenia platformy NVIDIA DRIVE, aby sa umožnil vývoj založený na údajoch, ako aj využívanie tzv. hlbokých neurónových sietí. Tým by sa mali splniť požiadavky jednotlivých regiónov a prevádzkových oblastí, v ktorých budú vozidlá k dispozícii.

Zdroj: Mercedes-Benz

Prečítať celý text

Reklama