/
/
/
JAGUAR LAND ROVER PREDSTAVUJE ĎALŠIU ETAPU PLÁNOV GLOBÁLNEJ EXPANZIE

JAGUAR LAND ROVER PREDSTAVUJE ĎALŠIU ETAPU PLÁNOV GLOBÁLNEJ EXPANZIE

Reklama

  • Podpis memoranda o zámere vybudovať novú továreň na Slovensku
  • Nahliadnutie do ďalšej etapy expanzných plánov spoločnosti zameraných na
    podporu konkurencieschopného globálneho podnikania v budúcnosti
  • Globálna expanzia spoločnosti Jaguar Land Rover podporuje dlhodobé investície
    do nových vozidiel a technológií vo Veľkej Británii

Coventry, Veľká Británia, 11. augusta 2015 – Spoločnosť Jaguar Land Rover podpísala s vládou Slovenskej republiky memorandum o zámere vybudovať nový výrobný závod v západoslovenskom meste Nitra. Slovensko so svojím rozvinutým automobilovým priemyslom je atraktívnou príležitosťou na rozvoj.

Toto rozhodnutie znamená ďalší krok v rámci stratégie spoločnosti zameranej na upevnenie pozície konkurencieschopného globálneho podniku, čo sa snaží dosiahnuť rozširovaním svojich výrobných prevádzok na nové miesta sveta.

Veľká Británia tvorí základným kameň podnikania spoločnosti Jaguar Land Rover. Stále stojí v centre jej dizajnérskych, konštruktérskych a výrobných kapacít. Za posledných päť rokov zamestnala spoločnosť Jaguar Land Rover viac ako 20 000 ľudí, vďaka čomu jej pracovná sila presiahla hranicu 36 000 zamestnancov. Zároveň investovala viac ako 11 miliárd libier do tvorby nových produktov a na kapitálové výdavky.

JLR_Manufacturing_CB_090115_04
Fotografia z výrobného závodu Jaguar Land Rover v meste Solihull

V tomto období spoločnosť intenzívne investovala do svojich automobilových výrobných prevádzok vo Veľkej Británii, menovite Castle Bromwich, Halewood a Solihull, v snahe podporiť uvedenie úplne nových vozidiel, ako napríklad Jaguar XE, Jaguar F-PACE, Range Rover Evoque a Land Rover Discovery Sport. Spoločnosť Jaguar Land Rover okrem toho investovala viac ako 500 miliónov libier do nového centra na výrobu motorov vo Veľkej Británii a vytvorila tak 1 400 nových pracovných miest v regióne Midlands. Navyše plánuje rozšíriť svoje moderné konštrukčné a dizajnové centrum v časti Whitley mesta Coventry a investovať do národného centra automobilových inovácií (National Automotive Innovation Centre) na Warwickskej univerzite. Trvalé investície spoločnosti Jaguar Land Rover podporujú plnenie širšej priemyselnej stratégie Veľkej Británie.
Dr. Ralf Speth, generálny riaditeľ spoločnosti Jaguar Land Rover, uviedol:

„Globálne rozširovanie nášho podnikania je zásadne dôležité pre jeho dlhodobý, silný rast. Rovnako ako tým vytvárame dodatočné kapacity, umožňuje nám to investovať do vývoja viacerých nových vozidiel a technológií, čo zasa podporuje vznik pracovných miest vo Veľkej Británii.

Slovensko so svojím rozvinutým automobilovým priemyslom je pre nás atraktívnou príležitosťou na rozvoj. Nová továreň rozšíri rady našich súčasných prevádzok vo Veľkej Británii, Číne, Indii, vrátane budovaného závodu v Brazílii.“

Realizačná štúdia, pripravovaná v spolupráci so slovenskou vládou, preskúma plány na výstavbu továrne s inštalovanou kapacitou až 300000 vozidiel v priebehu nasledujúcich desiatich rokov. V súlade s odhodlaním spoločnosti Jaguar Land Rover vyrábať viac odľahčených automobilov by závod vyrábal celý rad hliníkových vozidiel značky Jaguar a Land Rover. Očakáva sa, že prvé automobily vyjdú z výrobnej linky v roku 2018.

Fotografia z výrobného závodu Jaguar Land Rover v meste Solihull
Fotografia z výrobného závodu Jaguar Land Rover v meste Solihull

Po rozsiahlej analýze viacerých lokalít vrátane Európy, Spojených štátov a Mexika si spoločnosť Jaguar Land Rover za preferovanú lokalitu zvolila Slovensko. Nachádza sa v blízkosti silného dodávateľského reťazca a kvalitnej logistickej infraštruktúry. Konečné rozhodnutie, založené na výsledkoch realizačnej štúdie, sa očakáva koncom tohto roka.

Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico povedal:

„Slovenská vláda je potešená, že si nás spoločnosť Jaguar Land Rover vybrala ako preferovanú lokalitu pre túto realizačnú štúdiu.
Sme odhodlaní rozvíjať na Slovensku vysokokvalitný automobilový priemysel a ak by sme uspeli, táto investícia by predstavovala významný krok vpred pri dosahovaní tohto cieľa. Znamenalo by to pre našu krajinu posilnenie širšej priemyselnej stratégie a zároveň prínos pre celú Európsku úniu. Tešíme sa na úzku spoluprácu so spoločnosťou Jaguar Land Rover počas nasledujúcich mesiacov, aby sme v rokovaniach pokročili.“

Spoločnosť Jaguar Land Rover dosiahla v minulom roku významný pokrok pri budovaní svojich výrobných prevádzok po celom svete. Otvorila nový spoločný podnik v Číne a koncom roka 2014 začala s výstavbou výrobného závodu v Brazílii. Zakladanie nových závodov vo svete umožňuje spoločnosti Jaguar Land Rover posilniť svoju prítomnosť v regiónoch, ktoré vykazujú značný rastový potenciál, chrániť sa proti menovým fluktuáciám a dosiahnuť efektívnejšie podnikanie s globálnou konkurencieschopnosťou.

Zdroj: Jaguar

Prečítať celý text

Reklama