/
/
/
Hyundai Motor posilňuje svoju pozíciu v rámci európskeho automobilového priemyslu vstupom do významnej výskumnej asociácie

Hyundai Motor posilňuje svoju pozíciu v rámci európskeho automobilového priemyslu vstupom do významnej výskumnej asociácie

Reklama

  • Spoločnosť Hyundai Motor vstúpila do Európskej asociácie pre automobilový výskum a vývoj (EUCAR)
  • Členstvo posilní prínos Hyundai k európskemu automobilovému priemyslu
  • Spoločnosť sa bude podieľať na spoločných výskumných a inovačných  programoch

Spoločnosť Hyundai Motor sa stala najnovším členom Európskej automobilovej výskumnej a vývojovej asociácie EUCAR, v rámci ktorej sa prostredníctvom technického centra Hyundai Motor Europe v Rüsselsheime, Nemecko, bude podieľať na celoeurópskych výskumných a vývojových programoch.

Nevio di Giusto, prezident EUCAR a výkonný riaditeľ vývojového centra FIAT povedal: “Členovia EUCAR sa tešia na úzku spoluprácu so spoločnosťou Hyundai Motor Europe a sú presvedčení, že jej kompetencia v oblasti výskumu a vývoja bude významným príspevkom k práci našej asociácie. Status Hyundai ako veľkého automobilového výrobcu s významným zastúpením v Európe predstavuje významnú príležitosť rozšíriť škálu spoločného výskumu a inovačného úsilia EUCAR.”

Seungwook Yang, prezident technického centra Hyundai Motor Europe dodal: “Veľmi sa tešíme na spoluprácu s ďalšími európskymi výrobcami pri vývoji, ktorý pomôže automobilovému priemyslu splniť požiadavky budúcnosti. Členstvo v asociácii EUCAR posilňuje náš prínos pre európsky automobilový priemysle, v rámci ktorého sme našu prezenciu v uplynulých rokoch výrazne rozšírili. Z automobilov, ktoré predávame v Európe je 95 % vyvinutých a konštruovaných tu, vrátane nášho nového testovacieho centra na okruhu Nürburgring, a 90 % z nich sa aj vyrába v regióne.”

Poslaním asociácie EUCAR je posilniť konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu strategickým spoločným výskumom a inováciami. Hyundai sa bude v rámci EUCAR podieľať na spoločnom základnom výskume a vývoji v troch základných strategických oblastiach: ekologický pohon, bezpečná & integrovaná mobilita a dostupnosť & konkurencieschopnosť. Aktivity zahŕňajú realizáciu stratégie a vyhodnocovania spoločných cieľov v oblasti výskumu a inovácie, komunikáciu týchto cieľov inštitúciám EÚ a akcionárom, ako aj tvorbu spoločných výrobných projektov.

Zdroj: Hyundai

Prečítať celý text

Reklama