/
/
/
Autonómna jazda podľa spoločnosti Volvo Car Group: výhody pre spoločnosť aj zákazníkov

Autonómna jazda podľa spoločnosti Volvo Car Group: výhody pre spoločnosť aj zákazníkov

Reklama

Spoločnosť Volvo Cars bude hrať hlavnú úlohu v rozsiahlom pilotnom projekte z oblasti autonómneho jazdenia, ktorý svet zažije po prvýkrát. V rámci neho bude sto samostatne jazdiacich automobilov využívať verejné cesty v každodenných jazdných podmienkach švédskeho mesta Göteborg.

Prevratný projekt s názvom „Drive Me – Self-driving cars for sustainable mobility“ predstavuje spoločnú iniciatívu spoločnosti Volvo Car Group, dopravných agentúr Swedish Transport Administration a Swedish Transport Agency, akadémie vied Lindholmen Science Park a mesta Göteborg.

Projekt „Drive Me“ podporuje švédska vláda. Cieľom je zdôrazniť spoločenské výhody autonómneho jazdenia a zaručiť Švédsku a spoločnosti Volvo Cars vedúce postavenie v rámci vývoja mobility budúcnosti.

Autonómne vozidlá sú integrovanou súčasťou spoločnosti Volvo Cars aj vízie švédskej vlády dosiahnuť nulovú úmrtnosť v dopravných nehodách. Tento verejný pilotný projekt predstavuje dôležitý krok v ústrety tomuto cieľu,

hovorí Håkan Samuelsson, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Volvo Car Group.

Poskytne nám náhľad do technologických výziev a zároveň získame cennú spätnú väzbu od skutočných zákazníkov, ktorí jazdia na verejných cestách. Súčasťou pilotného projektu budú samostatne jazdiace vozidlá, ktoré budú využívať asi 50 kilometrov vybraných ciest v meste Göteborg a jeho okolí. Tieto cesty sú typické dopravné tepny, ktorými denne prechádza množstvo dochádzajúcich a ich súčasťou sú aj diaľnice a časté kolóny.

Naším cieľom je dosiahnuť, aby vozidlo dokázalo samostatne zvládnuť všetky možné dopravné scenáre, vrátane opustenia premávky a nájdenie „útočiska“ v prípade, ak vodič z akéhokoľvek dôvodu nie je schopný opätovne prevziať kontrolu nad vozidlom,“ vysvetľuje Erik Coelingh, technický špecialista spoločnosti Volvo Car Group.

http://youtu.be/4kUseXBFllE

Oblasti záujmu

Projekt „Drive Me“ sa sústreďuje na viacero oblastí, ako napríklad:

  • ako autonómne vozidlá prinášajú spoločenské a hospodárske výhody zvyšovaním jazdnej efektivity v premávke, zlepšovaním dopravného prostredia a bezpečnosti na cestách,
  • požiadavky na infraštruktúry pre autonómne jazdenie,
  • typické dopravné situácie, vhodné pre autonómnu jazdu,
  • dôveru zákazníkov voči autonómnym vozidlám,
  • ako môžu ostatní vodiči bezproblémovo spolupracovať so
    samostatne jazdiacim vozidlom.

Projekt sa spustí v roku 2014 zákazníckym výskumom a vývojom technológie, a tiež vývojom používateľského rozhrania a funkcie využívania cloudov. Podľa predpokladov by sa mali prvé automobily objaviť na göteborských cestách do roku 2017.

Spoločnými silami

Keďže čoraz vyššia urbanizácia neustále vyvíja tlak na dopravné systémy v mestách a ich okolí po celom svete, projekt „Drive Me“ sa zameriava na potrebu aktívnej spolupráce v snahe dosiahnuť trvalo udržateľnú spoločnosť a mobilitu. „Verejný pilotný projekt nám poskytne cenný náhľad do spoločenských výhod začlenenia autonómnych vozidiel do bežnej cestnej premávky. Inteligentné automobily predstavujú časť riešenia, no takisto je na zaručenie trvalo udržateľnej mobility v budúcnosti potrebný aj komplexný prístup zo strany spoločnosti. Veríme, že táto multifunkčná spolupráca výrazne podporí rozvoj tejto technológie,“ hovorí Erik Coelingh.

Jedinečná tímová práca

Švédsko vytvorilo jedinečnú spoluprácu medzi vedúcimi orgánmi, priemyslom a akademickou obcou. Výsledkom je celosvetové prvenstvo v oblasti dopravnej bezpečnosti. Autonómne vozidlá a inteligentnejšia infraštruktúra nás posunú o ďalší krok vpred v ústrety ešte bezpečnejšej doprave a kvalitnejšiemu prostrediu. Okrem toho prispejú k vytvoreniu nových pracovných miest a príležitostí vo Švédsku,

hovorí Catharina Elmsäter-Svärd, švédska ministerka pre infraštruktúru.

Bohatší život v meste

Projekt „Drive Me“ pomôže zadefinovať úlohu samostatne jazdiacich vozidiel v rámci plánovania miest v budúcnosti. Vydláždením cesty pre efektívnejšie využívanie pôdy môžu prispieť k zníženiu výdavkov na infraštruktúru. Autonómne jazdiace vozidlá môžu obohatiť život v meste aj inak, napríklad znížením úrovne emisií a následným zvýšením kvality ovzdušia a dopravnej bezpečnosti. Realizáciou tohto jedinečného verejného pilotného projektu mesto Göteborg jednoznačne dokazuje svoj cieľ stať sa priekopníkom v oblasti vývoja efektívnych, čistých a bezpečných systémov mestskej dopravy.

Výhody pre jednotlivcov

Autonómne jazdenie prinesie aj veľké výhody pre zákazníkov. Od základov zmení náš uhol pohľadu na automobily. Ako vodič si v budúcnosti budete môcť naplánovať svoju jazdu, počas ktorej využijete kombináciu autonómnej aj aktívnej jazdy. Vašou odmenou bude efektívne využívanie vozidla pri každodennom jazdení. Autonómne jazdenie vydláždi cestu pre efektívnejšie využitie času za volantom. Budete môcť bezpečne komunikovať cez telefón či tablet, alebo si radšej na chvíľu oddýchnuť.

„Technológia samostatného jazdenia, ktorá sa využíva v pilotnom projekte, vám umožňuje vo vhodných podmienkach prenechať ovládanie na vozidlo,“ hovorí Håkan Samuelsson.

Pripravené na autonómnu jazdu

Vozidlá v pilotnom projekte sa podľa oficiálnej definície nemeckého Spolkového ústavu pre cestnú dopravu (BASt) označujú ako vozidlá s vysokým stupňom samostatnosti. Prakticky to znamená, že zodpovednosť preberá automobil, ktorý dokáže zvládnuť všetky jazdné funkcie namiesto vodiča. Ten by mal občas situáciu skontrolovať, môže si však užívať pohodlnú prepravu.

Stovku automobilov Volvo, na ktorých budú jazdiť zákazníci, budú tvoriť modely vyvinuté v rámci novej modulárnej architektúry SPA (Scalable Product Architecture). Táto architektúra je pripravená na postupné zavedenie nových podporných a bezpečnostných systémov až po technológie, ktoré umožňujú jazdu s vysokou úrovňou samostatnosti. Prvým modelom s platformou SPA bude úplne nové Volvo XC90, ktoré zažije premiéru v roku 2014.

Autonómne parkovanie ako súčasť balíka

Súčasťou projektu je aj úplne samostatné parkovanie bez vodiča v automobile. Vďaka tomu môže vodič opustiť vozidlo pri vstupe na parkovisko, pričom ono si nájde voľné miesto a samo zaparkuje. „Náš prístup sa zakladá na myšlienke, že autonómne jazdiace vozidlá sa musia dokázať bezpečne pohybovať v prostredí s neautonómnymi vozidlami a nechránenými účastníkmi cestnej premávky,“ hovorí Erik Coelingh.

Zdroj: Volvo

Prečítať celý text

Reklama