/
/
/
Automobil, ktorý komunikuje so semaformi

Automobil, ktorý komunikuje so semaformi

Reklama

  • Projekt sponzorovaný značkou SEAT, španielskym ministerstvom dopravy, magistrátom mesta Barcelona a spoločnosťou ETRA (Electronic Traffic) prepája vozidlá so semaformi a informačnými panelmi prostredníctvom platformy DGT 3.0
  • Vodiči dostávajú v predstihu upozornenie o statuse najbližších semaforov, aby mohli podľa toho prispôsobiť rýchlosť jazdy
  • Dopravné informácie sa zobrazujú v reálnom čase na displejoch v automobiloch

Akú farbu bude mať najbližší semafor ak budem pokračovať v jazde touto rýchlosťou? Odpoveď na túto otázku už nezávisí od intuície vodiča ale od technológie. Projekt vedený značkou SEAT v spolupráci so španielskym ministerstvom dopravy, magistrátom mesta Barcelona a spoločnosťou ETRA úspešne prepája vozidlá so semaformi a centrálnym dispečingom riadenia premávky, takže vodiči dostávajú informácie o aktuálnej situácii. Tento projekt okrem toho umožňuje informácie o nehodách na diaľniciach zasielať rovno do vozidiel bez nutnosti využívať na to premenlivé informačné tabule. Automobily a infraštruktúra sú navzájom prepojené pomocou cloudu mobilným dátovým pripojením s reakčnou dobou 300 milisekúnd.

Vozidlá prepojené so semaformi a cestnou infraštruktúrou. Vozidlo využívané v tomto pilotnom projekte je vybavené potrebnou technológiou, zabezpečujúcou digitálne prepojenie s jeho okolím a prijíma informácie dodávané centrálnym dispečingom riadenia premávky do cloudu. To umožňuje informovať vodičov o tom, čo sa deje pred nimi v reálnom čase. „V tomto projekte nové digitálne prepojené automobily SEAT dostávajú v reálnom čase informácie z centrálneho cloudu riadenia premávky, vrátane informácií zobrazovaných na paneloch na diaľniciach alebo statuse semaforov v mestách,“ vysvetľuje Jordi Caus, šéf oddelenia koncepcií mestskej mobility SEAT.

Začnite spomaľovať, bude červená. Jednu časť projektu tvorí prepojenie automobilov so semaformi. „Semafor vysiela do cloudu riadenia premávky informáciu o svojom aktuálnom statuse a o tom, kedy sa tento status ide zmeniť. Automobil prijme túto informáciu, interpretuje ju a upozorní vodiča na budúci status v závislosti od rýchlosti jazdy. To je užitočné ak sa ide semafor prepnúť na červenú, pretože vodič môže začať spomaľovať pred príjazdom k semaforu,“ hovorí Jordi.

Ako to funguje? Keď sa vozidlo približuje k semaforu, na displeji sa zobrazí upozornenie, či bude v čase príjazdu k semaforu na ňom svietiť červená, zelená alebo oranžová farba. Systém vykonáva kalkuláciu na základe vzdialenosti od semaforu a aktuálnej rýchlosti jazdy. Dôležitým prvkom pre bezpečnosť je, že systém funguje iba vtedy ak vozidlo neprekračuje povolenú rýchlosť jazdy na príslušnom úseku. Inak systém neupozorní vodiča. „Systém funguje len ak jazdíte v rámci povolenej rýchlosti, čo je veľmi dôležité pre bezpečnosť cestnej premávky. Má byť pomocným nástrojom, ktorý umožňuje vodičom jazdiť plynulejšie“ ubezpečuje Manuel Valdés, šéf oddelenia mobility a infraštruktúry magistrátu mesta Barcelona.

Informačné panely aj vo vašom automobile. V súčasnosti je v Španielsku na cestách 2000 premenlivých informačných tabúľ, zobrazujúcich informácie o premávke a počasí, ako aj upozorňujúcich na práce na ceste a dopravné nehody. S novým systémom sa všetky tieto informácie zobrazujú priamo na displeji v digitálne prepojenom vozidle na každom mieste cestnej siete. Jorge, Ordás, zástupca riaditeľa oddelenia mobility a technológie španielskeho ministerstva dopravy k tomu hovorí: „Môžeme dosiahnuť to isté ako pri použití premenlivých informačných tabúľ na diaľniciach, no teraz priamo vo vozidle a na akomkoľvek mieste cestnej siete.“

Väčšia bezpečnosť a efektivita. Čím viac informácií vodič má, tým menej je vystavený rizikovým situáciám v premávke. To je cieľom projektu, zameraného na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, spolu s vítaným vedľajším efektom zvýšenia efektívnosti. „Usilujeme sa o výrazné zníženie počtu dopravných nehôd spolu so zmenšením hustoty premávky a tým aj o pozitívny vplyv na životné prostredie,“ hovorí Jorge Ordás.

Budúcnosť kolaboratívnych informácií. Okrem toho sa digitálne prepojené automobily a ich užívatelia stávajú aj dodávateľmi informácií. „Každý môže zdieľať informáciu o tom čo sa stalo na ceste, takže iní užívatelia majú v predstihu informáciu o incidente keď sa približujú k príslušnému miestu,“ vysvetľuje Jorge. „Týmto projektom sme urobili prvý krok k digitálnemu prepojeniu automobilov s celkovou dopravnou infraštruktúrou. Začali sme týmito informačnými funkciami, no v budúcnosti budeme s autonómnymi vozidlami môcť priamo ovplyvňovať vozidlá v rizikových situáciách,“ rekapituluje Jordi Caus.

Zdroj: Seat

Prečítať celý text

Reklama